Hoe gaan we te werk?

Van jouw hr-noden naar échte inzichten en acties

intake

1. Intakegesprek

Om een goed zicht te krijgen op de brede context van jouw organisatie, gaan we in gesprek met de hr-sleutelfiguren  binnen jouw bedrijf. Tijdens dat intakemoment (maximaal twee uur) verzamelen we, aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst, een aantal belangrijke gegevens en brengen we de hr-doelstellingen en -noden duidelijk in kaart. Zo leggen we een goede en onderbouwde basis van een maattraject dat echt resultaten oplevert. We bespreken ook het praktische verloop en maken verdere afspraken.

assess

2. Digitale bevraging

Jouw medewerkers vormen de kern van dit traject. Wat zij nodig hebben, belangrijk vinden en hoe ze je bedrijf beleven, achterhalen we via een compacte online bevraging (maximaal twintig minuten), toegepast op actuele hr-thema’s. Zo nemen we een brede foto van wat er écht leeft in je bedrijf. Belangrijk om te weten: we bevragen niet alle medewerkers, maar stellen vooraf een representatieve groep samen op basis van jouw personeelsgegevens. Bovendien bezorgen we je, als je dat wenst, kant-en-klare mailformats om efficiënt te communiceren naar je medewerkers toe. De bevraging kan anoniem of op naam.

rapportering

3. Tussentijdse rapportering

De bevraging levert je een schat aan informatie op om gericht mee aan de slag te gaan. Daarom zitten we tussentijds samen om op basis van die eerste inzichten en signalen de juiste accenten en thema’s te bepalen, en de verdere aanpak te bespreken. Zo geven we samen een correcte en realistische invulling aan de focusgroepen en creëren we een participatieve, pragmatische setting die bijdraagt aan maximale betrokkenheid.

focus group

4. Focusgroepen

We hanteren een verdeelsleutel om verschillende medewerkersgroepen samen te stellen. Dat doen we in nauw overleg met jou, zodat de continuïteit in je bedrijf gewaarborgd blijft. Vervolgens diepen we – samen met de medewerkers – via actiegerichte en dynamische werkvormen de afgesproken thema’s verder uit. Correlaties en tegenspraken klaren we uit, cijfers geven we meer onderbouwing. Kortom: we brengen de data tot leven. Een belangrijke stap naar échte verandering.

rapportering

5. Rapportering

Na de focusgroepen komen we opnieuw bij jou ter plaatse om alle resultaten, bevindingen en inzichten te bespreken. Dat doen we in mensentaal, en aan de hand van een visuele presentatie. Zo krijg je een gedetailleerd zicht op de écht belangrijke hr-thema’s voor jouw organisatie, klaren we –waar nodig – nog een aantal zaken uit en geven we gericht hr-advies om de conclusies om te zetten in betekenisvolle acties.

Onze experts van a tot z aan jouw zijde

Samen uit, samen thuis. Van begin tot einde reken je op dezelfde ervaren consultants en coaches die jou en jouw medewerkers op een professionele manier en met veel kennis van zaken begeleiden. We nemen elke fase gestructureerd in handen en faciliteren op die manier jouw traject naar een sterk hr-beleid.

Wil je ook van a tot z begeleid worden en dé stap zetten naar concrete inzichten voor een actiegericht en sterk hr-beleid? Neem contact op met Pieter Maes of Robrecht Hendrickx
 

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?