Outplacement en loopbaanmanagement by Hura

Sinds 2004 begeleidt Hura werkzoekenden die na een ontslag op zoek gaan naar een nieuwe professionele uitdaging, zowel in het kader van individueel ontslag, herstructureringen als bij faillissementen. Daarbij zorgen we voor opvang, helpen we bij de verwerking van het ontslag en ondersteunen we zowel mentaal, als praktisch in de zoektocht naar een nieuwe uitdaging.

Meer weten over outplacement Outplacement aanvragen

Outplacement Hura

Soms dien je als bedrijf, organisatie of overheid omwille van diverse redenen afscheid te nemen van een werknemer. Het nieuwe eenheidsstatuut dat geldig is vanaf 01/01/2014 voorziet ook in een nieuwe regelgeving voor wat betreft outplacement. Binnen de wetgeving op outplacement is er sprake van een algemeen stelsel en een specifiek stelsel van outplacement.

Het nieuwe algemene stelsel van outplacement hanteert als criterium inzake recht hebben op outplacement de opzegtermijn van de werknemer (30 weken of meer!)
Daarnaast blijft ook de huidige vorm van outplacement volgens cao82bis en gericht op 45 jarigen of ouder bestaan als het specifiek stelsel.

Los van de verplichte vormen van outplacement voor bepaalde doelgroepen, leeftijdscategorieën of bij herstructureringen of falingen blijft vrijwillig outplacement natuurlijk ook steeds een mogelijkheid.

Onze experts bezitten een ruime kennis en ervaring wat betreft individuele of collectieve ontslagen en verlies van jobs in organisaties. Zij vormen voor outplacement de perfecte ondersteuning voor jouw hr-afdeling of organisatie.

5 voordelen van outplacement

  • GEEN ZORGEN: wij ontzorgen jou als bedrijf volledig
  • JURIDISCHE ZEKERHEID: wij staan er garant voor dat je wettelijk in orde bent
  • ADMINISTRATIEF GEMAK: wij zorgen voor een perfecte administratieve afhandeling.
  • KOSTENBESPAREND: wij voorkomen bijkomende juridische disputen en kosten. Bovendien begeleiden we je in trajecten om kosten te recupereren.
  • POSITIEF IMAGO: door een goed outplacement aan te bieden, word je gepercipieerd als een sociaal en betrokken werkgever

Heb je vragen over outplacement?

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?