Waarom je beter geen functies aan diploma’s koppelt (en wat dan wel de oplossing is)

De krimpende arbeidsmarkt vraagt meer dan ooit om een andere mindset van werkgevers. Als je rekruteert, verlaat je best de gekende paden. En talenten ontwikkelen in functie van interne mobiliteit is een must. Binnen dat kader is het belangrijk om de bijna onlosmakelijke koppeling tussen functies en specifieke diploma’s – die in de meeste bedrijven nog altijd ingeburgerd is – in vraag te stellen en zelfs te doorbreken. Want het vormt een bottleneck bij rekrutering van nieuwe talenten, maar belemmert ook interne promotietrajecten. Ook bij De Lijn was dat het geval. De organisatie gooide daarom de gekende manier van werken om en ging in zee met ITZU Talent Solutions voor de implementatie van niveautesten.

Van moeizame doorgroei naar meer intern potentieel

De Lijn heeft een heel grote eigen populatie van 8000 medewerkers, maar interne doorgroei werd belemmerd door de sterke connectie tussen functies en diploma’s, waardoor kansen voor sommige medewerkers om een stap verder te zetten in hun carrière beperkt bleven. Om dat te voorkomen werd, samen met ITZU Talent Solutions, in 2014 al het concept van de niveautesten uitgewerkt en geïmplementeerd. 

Wat is het principe?
Niveautesten vinden net voor het assessment center plaats. Medewerkers, die niet het vereiste studieniveau of diploma hebben, maar zich toch kandidaat willen stellen voor een specifieke vacature binnen De Lijn, nemen deel aan de niveautesten om alsnog in aanmerking te komen. 

Wat is het uitgangspunt?
We gaan met niveautesten na wat het denkniveau is van de betrokkene, los van een behaald diploma. Met andere woorden: wie niet over een vereist diploma beschikt (TSO, ASO, Bachelor of Master) voor een specifieke vacature, kan zo aantonen dat het nodige denkvermogen wel aanwezig is om een bepaalde functie aan te kunnen. 

Het resultaat?
De niveautesten geven meer mensen, die om welke reden dan ook een bepaald diploma niet konden behalen, toch de mogelijkheid om op basis van hun intrinsieke capaciteiten verder door te groeien. Naast die extra groeikansen voor medewerkers creëert De Lijn op die manier ook een veel groter intern potentieel. Een win-win voor iedereen! 


Regionale deelname en feedback

Dankzij een verspreid kantorennetwerk in Vlaanderen geven we bedrijven de mogelijkheid om hun kandidaten regionaal te laten deelnemen aan deze niveautesten. Dat kan bijna op elke werkdag, in functie van de planning van de sollicitanten. De testen worden door een ervaren consultant van ITZU Talent Solutions afgenomen, en na afloop kan elke kandidaat individuele feedback over de resultaten krijgen.

Katrien Dierickx, Hoofd Rekrutering bij  De Lijn
In 2023 zijn meer dan 200 medewerkers intern doorgegroeid. Zonder de niveauproeven was dit niet mogelijk geweest aangezien een groot deel van onze medewerkerspopulatie bij De Lijn niet beschikken over een hoger diploma. 


Wil je als werkgever ook meer intern potentieel creëren om (sleutel)functies vlotter in te vullen? Neem contact op. 

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?