Waarom flexibele talenten een strategisch bedrijfsvoordeel zijn (en hoe je ze op een duurzame manier inzet)

Als er iets is waar we zeker van zijn in de toekomst, is dat verandering er een wezenlijk onderdeel van zal zijn. Om op die snel veranderende marktomstandigheden in te spelen, is het als organisatie belangrijk om flexibiliteit – in functie van een grotere wendbaarheid – te omarmen als een strategisch voordeel. En ervoor te zorgen dat alle werkkrachten zich, ongeacht hun contractvorm, betrokken voelen bij het bedrijf. Marleen Deleu, hoofdredacteur van NextConomy en co-auteur van het boek ‘Mis geen talent’ deelt haar visie over hoe je flexibele talenten duurzaam en resultaatgericht inzet.

Onbekend is onbemind?
“Wereldwijd zien we dat in bedrijven dertig tot maar liefst zestig procent externe talenten actief zijn. En dat geldt algemeen voor de meeste sectoren”, vertelt Marleen. “We kunnen dus niet stellen dat die gemengde werkende populatie, de zogenaamde blended workforce, een onbekend fenomeen is binnen organisaties. En maar goed ook, want het is een dynamisch ecosysteem dat steeds meer ingang zal vinden in bedrijfsculturen. Omdat huidige en toekomstige marktomstandigheden dat gewoonweg zullen vereisen.”

En omdat een bedrijf nu eenmaal moet innoveren om relevant te blijven, is er bovendien een  verschuiving van skills en competenties in gang gezet. Met flexibele talenten - of dat nu een uitzendkracht is, een freelancer, of een expert die via projectsourcing aan boord is gekomen - kun je makkelijker op die kar van innovatie springen, creëer je wendbaarheid binnen je organisatie, optimaliseer je je kostenbeheersing en verloopt de aanpassing aan variabele werklasten vlotter. 

Maar ook aan de kant van talenten zie je een verandering van mindset. De afgelopen jaren zijn mensen anders over het concept werk gaan denken. Ze willen meer autonomie en zingeving, waardoor  het aantal flexibele talenten alleen nog maar exponentieel zal groeien. “Voor intermediaire partijen zie ik dan ook een enorm groeipotentieel: hun klanten helpen door te anticiperen op personeelsvragen met flexibele talentpools, training, coaching, begeleiding … het zal alleen nog maar toenemen.”

Belang van juiste terminologie
“Waar wel nog veel onwetendheid rond heerst, is de juiste terminologie in verband met flexibele talenten”, aldus Marleen. “In de media wordt die niet altijd correct gebruikt. Zo is een ‘interimmer’ niet hetzelfde als een ‘interimmanager’. Ze staan elk voor een totaal verschillend juridisch kader en een heel uiteenlopende realiteit in de arbeidsmarkt. Het is zeker voor organisaties uiterst belangrijk om de juiste termen te begrijpen, te gebruiken én de juiste contractvormen  te koppelen aan de eigen specifieke flexibiliteitsbehoefte. Omdat we vanuit NextConomy onze kennis en inzichten over de veranderende wereld van werk delen, maakten we een juridische gids voor bedrijven, met daarin een duidelijk overzicht van alle flexibele contractvormen en de correcte terminologie.”

Gratis te downloaden: Juridische gids inzetten extern talent in België – NextConomy

Van blended workforce naar total workforce
In die blended werkwereld van morgen schuilen wel nog heel wat kansen, aldus Marleen. “De kracht zit ‘m in meer synergie. Waarom zou je bijvoorbeeld je vaste en flexibele medewerkers apart opleiden? Een holistische benadering draagt veel meer bij aan échte samenwerking. 

Als bedrijf is het daarom belangrijk om een geïntegreerde hr-missie, -beleid en -communicatie uit te stippelen. Alles wat je doet voor je interne mensen, spiegel dat – binnen het wettelijk kader – naar externen: van rekrutering, selectie en opleiding tot onboarding en offboarding. Breng in kaart welke doelgroepen je hebt, welke boodschap je overbrengt en hoe. Met een doordacht en holistisch beleid zal je niet alleen meer én kwalitatievere instroom genereren, het zal ook makkelijker zijn om zowel interne als externe talenten in te zetten op hun sterktes. Je krijgt bovendien een diversiteit aan talenten die innovatie en creativiteit binnen je onderneming zullen aanzwengelen.”

Creëer continuïteit in flexibiliteit
Hoe flexibele talenten, onder welke contractvorm ook, concreet kunnen bijdragen aan meer continuïteit binnen het bedrijf? Ga in gesprek met je flexibele werkkrachten, net zoals je dat met je interne mensen doet. Ze dragen, ook al is het misschien maar voor een bepaalde periode of binnen een kortlopend project, bij aan het bedrijfsresultaat. Dus is het belangrijk om hen er ook écht deel van te maken. 

Onboarding-gesprekken om wederzijdse verwachtingen te bespreken, groeigesprekken en feedbacksessies om functioneren en welzijn te evalueren, opleidingen om hun vaardigheden te ontwikkelen, een kleine eindejaarsattentie, een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie … Vertrek vanuit het menselijke aspect en het idee dat het a candidate-driven market is en zal blijven. Flexibele talenten zijn geen middelen, maar mensen met een meerwaarde. Vanuit hun kennis, kunde en best practices die ze meebrengen vanuit eerdere projecten en situaties leggen ze veel knowhow op tafel die je bedrijfsactiviteiten naar een hoger niveau zullen tillen. Hen echt benaderen als one of the team zal niet alleen meer resultaat opleveren, maar ook je imago en aantrekkelijkheid als opdrachtgever en als bedrijf enorm veel kracht bijzetten.”

Kan je bedrijf ondersteuning gebruiken om flexibele talenten op een goede manier in te zetten? Neem contact op met onze experts.
 

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?