Vlaams Opleidingsverlof (VOV): extra middelen om meer uit je werknemers te halen

Bedrijven vinden steeds meer de weg naar opleidingen voor hun medewerkers. Niet alleen door de Arbeidsdeal, die elke werknemer -in de meeste sectoren - vanaf 2023 tot 2028 het recht geeft op 24 opleidingsdagen, maar vooral omdat ze beseffen dat opleiding een van dé manieren is om een snelveranderende, op innovatie gefocuste markt het hoofd te bieden. Goed nieuws dus, maar wat met het pittige kostenplaatje? Het VOV of Vlaams Opleidingsverlof biedt financieel interessante antwoorden. We leggen uit wat het juist inhoudt en hoe we je bij ITZU ondersteunen met de subsidieaanvraag.

Opleiden is het nieuwe rekruteren
We kunnen er niet onderuit: rekruteren is vandaag meer dan buiten de bedrijfsmuren kijken, het is ook het potentieel in je organisatie grondig onder de loep nemen en de al aanwezige vaardigheden en kennis bij medewerkers ontwikkelen. Met andere woorden: opleiden is het nieuwe rekruteren. Dat houdt niet alleen al die waardevolle expertise in je bedrijf en dus de continuïteit op dreef, je zet in op meer innovatie en creativiteit. Dat biedt je een significant concurrentieel voordeel en dus een stevigere voet aan de grond. 

Daarnaast kom je ook je medewerkers tegemoet, want door oog te hebben voor hun talenten, noden en ambities bouw je mee aan hun persoonlijke werkgeluk. Daardoor worden ze ook nog eens beter en productiever in hun job. Kortom: een goede interne leercultuur installeren is essentieel. En laat er geen betere basis zijn om wendbaarder te worden en je bedrijf klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst.

Meer uit je medewerkers halen dankzij het VOV
Maar opleiden kost ook geld. Om bedrijven te ondersteunen is er Het Vlaams Opleidingsverlof, vroeger bekend als het Educatief Verlof. Het is een regeling in Vlaanderen die werknemers toelaat om erkende opleidingen te volgen met behoud van loon. Ze worden vrijgesteld van operationele taken om een opleiding te volgen, de werkgever krijgt daarvoor een tegemoetkoming van de loonkost. In Wallonië en Brussel is deze regeling nog altijd bekend als het Betaald Educatief Verlof (BEV).

Wat houdt het concreet in? Per schooljaar (van 1 september tot en met 31 augustus) en per werknemer zijn er minimaal 32 uren en maximaal 125 uren opleidingsuren waarvoor de werkgever een loonkostsubsidie kan aanvragen van €21,30 per uur. De voorwaarde is dat de werknemer ingeschreven is in een erkende opleiding van de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. 

Goed om te weten: 

  • Zowel arbeiders als bedienden in de privésector komen in aanmerking.
  • De opleidingen en de opleidingsverstrekker moeten erkend zijn bij de opleidingsdatabank.
  • Onder bepaalde voorwaarden mag een redelijk aandeel van de opleiding aan werkplekleren gekoppeld worden, dus de medewerker hoeft ook niet per se extern of op een afgebakende opleidingslocatie de opleiding te volgen.
  • Er is een administratieve procedure die strikt gevolgd moet worden om aanspraak te maken op de subsidie.

De juiste ruggensteun 
Hoe begin je eraan? Het VOV aanvragen en opvolgen is een administratieve uitdaging waarin je je als bedrijf best laat adviseren en ondersteunen. Niet alleen om te weten waar je recht op hebt, maar ook om volledig in regel te zijn met je dossier. 
Binnen onze Talent Solutions-tak van ITZU hebben we subsidie-experts in huis die je door het doolhof gidsen. We nemen het volledige subsidietraject foutloos in handen: van terugbetalingsaanvraag, inschrijvingsattesten, aanwezigheidslijsten, evaluatiedocumenten tot getuigschriften en de eindregistratie van de opleiding. Van die administratieve molen hoef je dus niet wakker te liggen. 

Bijkomend stellen we ons op als business partner en ondersteunen we je inhoudelijk om er zeker van te zijn dat alle opleidingsuren arbeidsmarktgericht, en dus ook subsidiabel zijn.

Partnerships en maatwerk voor resultaat
We zetten dus duidelijk een paar stappen verder voor bedrijven, want bij ITZU maken we de cirkel graag rond. Daarom zijn we een totale talentpartner die samen met jou alle nodige stappen zet voor een optimale ontwikkeling van je medewerkers. We geloven in partnerships die geïntegreerde en op maat gemaakte antwoorden geven op je vragen, want die halen het meeste uit je medewerkerspotentieel. 

Met subsidieadvies en onze 38 erkende opleidingen bij de opleidingsdatabank gidsen we je door een doolhof van regelgeving en administratieve verplichtingen, maar dat is maar een gedeelte van onze dienstverlening. Als specialist in training en coaching helpen we je met bijna al je opleidingsnoden. Zo kan een development center van ITZU Talent Solutions de juiste ontwikkel- en focuspunten in kaart brengen om je medewerkers te laten groeien in hun professionele loopbaan.

We maken eerst een grondige analyse van wat je nodig hebt en werken vervolgens maattrajecten uit die hun doel niet missen. Van alle stappen tussendoor hoef je niet wakker te liggen. We volgen alles minutieus en persoonlijk op. Bovendien hebben we als erkende dienstverlener en opleidingsverstrekker nauwe contacten met overheidsinstellingen waardoor we op de hoogte blijven van de meest actuele regelgeving en, waar nodig, snel de vertaalslag kunnen maken naar jouw onderneming.

Wil je meer weten over de financiële mogelijkheden in het kader van alle opleidingen in je bedrijf? Neem contact op met onze experts. 

 

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?