Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), kunnen eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen (met minstens één werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de social profitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

DOELGROEP
Ondernemingen (zowel grote ondernemingen, kmo’s als eenmanszaken) uit de profit- en socialprofitsector, gevestigd in het Vlaams Gewest, die ten minste 1 werknemer tewerkstellen via arbeidsovereenkomst.

DOEL
Acties rond werkbaar werk, aangekocht bij een erkend dienstverlener kmo-portefeuille

 • een meting of een scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan of meting. Begeleiding kan betekenen:
  • rapporteren over de werkbaarheid
  • opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dat plan
  • monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De organisatie moet zich tevens engageren om maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren die voortvloeien uit de analyse of begeleiding.

 • advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:
  • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
  • competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken
  • aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

Het is aanbevolen om die acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

VOORWAARDEN
De onderneming moet zich engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren op het vlak van werkbaar werk. Het effectief uitvoeren van de acties kan je niet financieren met middelen binnen deze oproep. Hiervoor kan je wel beroep doen op de kmo-portefeuille. Het plafond van de kmo-portefeuille wordt tijdelijk verhoogd met een maximum van € 5.000 in het specifieke jaar dat het plafond bereikt wordt.

SUBSIDIE
Tot € 10.000: 60% gesubsidieerd, 40% financiering door bedrijf

subsidie

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?