Werken aan welzijn op de schoolbanken: een steeds belangrijker fundament voor een professionele carrière

Uit de Welzijnsmonitor, een initiatief van de Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts, blijkt dat bijna de helft van de studenten (> 18-jarigen) tevreden is met hun leven, maar dat betekent niet dat ze zich ook veerkrachtig voelen. Drie op de vier studenten scoren laag op die laatste parameters. En laat veerkracht net een belangrijk gegeven zijn, zeker als je op de drempel van de arbeidsmarkt staat. “Als studenten hun studiekeuze als betekenisvol en authentiek ervaren, voelen ze zich veerkrachtiger. En die criteria kun je ook doortrekken naar hun latere rol in de arbeidsmarkt”, stelt Femme Swinnen, stafmedewerker studentenwelzijn bij UAntwerpen.

Het belang van ABC
Wanneer de drie psychologische basisbehoeften, het ABC-fundament (autonomie, verbondenheid en competenties) vervuld worden, is de kans groot dat je je ‘goed in je vel voelt’. Je hebt meer energie, stelt je flexibel en veerkrachtig op en bent beter in staat om je groeipotentieel te ontwikkelen. “Of je nu op de schoolbanken zit, of al aan het werk bent, die drie elementen zijn altijd en overal cruciaal om het beste uit jezelf te halen”, legt Femme uit. “De realiteit is dat rationele redeneringen soms haaks op de emotionele staan. Studenten beseffen goed dat ze hier veel kansen krijgen en dat er enorm veel opties zijn (het rationele), maar daarnaast ervaren ze ook een druk om in al hun rollen aan de soms hoge verwachtingen te voldoen (het emotionele).


“Door de pandemie is aandacht voor mentaal welzijn in een stroomversnelling gekomen, en dat is een goede evolutie. Ook binnen onze universiteit spelen we er intensief op in en creëren we vooral bewustzijn rond het thema. We installeren een open sfeer, waarin we benadrukken dat het echt oké is om erover te praten. Maar we zetten ook sterk in op preventie door het beleidsmatig te integreren en concreet in te passen in een aantal initiatieven. Zo is er een Mind Matters Week, waarin we bijvoorbeeld zelfzorg in de verf zetten en onderlinge verbinding stimuleren. Want ondanks alle huidige communicatiemiddelen merken we dat het voor jongeren vandaag soms een uitdaging is om elkaar echt te leren kennen en zelf een sociaal vangnet uit te bouwen.”

Groeigerichte blik 
En net die verbinding creëren, en met uitbreiding alle sociale skills, zal op de werkplek nog meer aan belang winnen in de toekomst. “Het is wetenschappelijk bewezen dat verbondenheid een bufferend effect heeft, met andere woorden: het stimuleert de algemene veerkracht”, stelt Femme. “Daarom focussen we in onze afstudeerbegeleiding ook op bewustzijn omtrent hun skills, verwachtingen én behoeften. We sporen studenten aan om die zaken ook (regelmatig) in vraag te stellen en op een groeigerichte manier naar een (toekomstige) job te kijken. We stellen vragen als ‘wat kun je?’, maar ook: ‘wat wil je echt?’ en ‘wat vind je belangrijk?’. Zo helpen we hen om een betere toekomstkeuze te maken, maar ook om te zoeken naar een cultuurfit met bedrijven. Want dat zal hen op termijn gelukkiger en veerkrachtiger maken in hun werk.”

foto van Femme Swinnen

Gedifferentieerde onboarding
“Aangezien de wereld, en dus ook de arbeidsmarkt, in continue verandering is en er steeds meer skills zullen bijkomen – wat ook weer de druk opvoert – zal het in de toekomst binnen bedrijven nog belangrijker worden om die future skills te actualiseren en jonge werknemers daarin ook te begeleiden. Vanuit de universiteit ondersteunen we studenten in hun ontwikkeling, maar ook in de overgangsperiode naar de arbeidsmarkt. Het is een belangrijke, nieuwe levensfase waarvan we de impact op afstuderende jongeren soms nog wat te veel onderschatten”, verduidelijkt Femme.


“Aandacht voor die eerste stappen is essentieel. Daarom is het belangrijk dat er binnen bedrijven bijvoorbeeld een andere, meer gedifferentieerde kijk komt op onboarding en begeleiding. Want een ervaren werknemer, die al beschikt over een rugzak aan skills en ervaring, zal vlotter én op een andere manier zijn weg vinden binnen de bedrijfsrangen dan een jonge, onervaren werknemer die zijn eerste stappen zet. Door in die fase gerichter te onboarden naargelang iemands noden en behoeften, zal talent zich sneller ontwikkelen en mentaal welzijn alleen maar gestimuleerd worden.”

 

Wil je als werkgever ook meer inzetten op een goede onboarding en het algemene welzijn van pas afgestudeerde werknemers? Neem contact op.

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?