Ontwikkelingstraject op maat voor DCA Infra: extra fundamenten voor leidinggevenden

ITZU Talent Solutions werkte een ontwikkelingstraject uit voor de werfleiders van DCA Infra. Dankzij een voortraject met verschillende developmentcenters kwam er meer inzicht rond de ontwikkelpunten en konden we samen met het bedrijf de juiste bouwstenen leggen voor een succesvol resultaat.

Doelstelling: ontwikkeling van leiderschap, uitwisseling van kennis en teamverbinding
Een divers en multicultureel team aansturen, zodat ze optimaal functioneren en presteren. Communiceren met derden, zoals bewoners en openbare besturen, zodat de werkomstandigheden optimaal en correct verlopen … voor werfleiders staan er naast een vlot verloop op de werf nog tal van uitdagingen op stapel. Uitdagingen die om de juiste skills vragen. DCA Infra investeerde in een jaartraject om hun leidinggevenden van de afdeling Uitvoering te ondersteunen in de ontwikkeling van die specifieke leiderschapsvaardigheden. 

Daarnaast was het ook belangrijk om te leren van elkaar. Door ervaringen, kennis, maar ook uitdagingen op de werf met elkaar te delen, creëer je meer individuele én collectieve vooruitgang. Tot slot was ook de teamvorming een essentiële doelstelling, want sterk samenhangende teams zetten sterke resultaten neer. 

Aanpak van ITZU Talent Solutions: begeleid jaartraject, afgestemd op de ontwikkelingsdoelstellingen
ITZU Talent Solutions ontwikkelde vanuit de ontwikkelingspunten een jaaropleiding die opgebouwd werd rond zes thema’s, inclusief een terugkoppelingsmoment naar de directie/hr-afdeling en twee intervisiemomenten. We vertrokken daarbij vanuit de leerstijl die het best aansluit bij de doelgroep: ervaringsgericht en praktisch leren. Dankzij voldoende variatie in de sessies, duidelijke kaders, praktische, en realiteitsgetrouwe oefeningen op maat van de bouwsector verankerden we de opgedane kennis in de dagelijkse praktijk van de werfleiders.

Twee trainers van ITZU Talent Solutions gingen in twee groepen interactief aan de slag in zes halvedagsessies. Zo werkten we rond sterk leiderschap, maar ook rond samenwerken met en leidinggeven aan verschillende type personen. Want een divers, multicultureel en dus vaak anderstalig team aansturen vraagt om de juiste aanpak. Daarnaast gingen we aan de slag met vergadertechnieken en timemanagement en kwamen veel cases en praktijkoefeningen aan bod. Tijdens de intervisiemomenten brachten de werfleiders concrete voorbeelden uit de praktijk mee, zoals omgaan met moeilijke buurtbewoners. Op die manier bleven we dicht bij hun dagelijkse realiteit.

Na elke sessie werd er geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Aan het einde van het volledige traject bepaalden we de accenten tijdens de intervisiemomenten en werd er onderling feedback gegeven. 

 

Het resultaat?
In het traject integreerden we een goede balans tussen theorie en praktische oefeningen, gebaseerd op reële situaties. Daardoor reikten we concrete handvaten en tools aan om zowel de eigen leiderschapscompetenties als die van het team te ontwikkelen.
Een paar reacties van de deelnemers: 

“Voor mij was de inhoud van de opleiding nuttig en bruikbaar. De onderwerpen die werden behandeld, zijn toegespitst op de noden die wij als werfleider in de wegenbouw hebben. Er werden verschillende bruikbare tips en tricks aangereikt, waarbij iedereen voor zichzelf de bruikbare zaken kan uitkiezen en ook meteen in de praktijk kan toepassen.”

“De sterkte van het opleidingstraject was de groep zelf die samen, en natuurlijk ook dankzij de goede begeleiding van Hura, met het delen van hun ervaringen en kennis tot mooie resultaten leidde. Vandaar is deze quote voor mij van toepassing: “Als iedereen samen vooruitgaat, komt succes vanzelf.”

 

De succesfactoren?

  • Goed evenwicht tussen theorie en praktijk, afgestemd op de leerstijl en -noden van de doelgroep.
  • Herkenbare en concrete cases uit de praktijk, dankzij maatwerk.
  • Verschillende thema’s als fundament van het traject, voor ieder wat wils.
  • Interactieve aanpak, gebaseerd op openheid, gemoedelijkheid en betrokkenheid.
  • Evaluatie en bijsturing na elke sessie: de feedback integreerden we in de volgende sessie.

 

Wil je je leidinggevenden ook meer fundamenten geven in hun werk? Ga voor maximaal resultaat met een maattraject van ITZU Talent Solutions. Neem contact op met ons.
 

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?