De kracht van parallelle leiderschapstrajecten: iedereen het bad in!

ACCO Brands

ACCO Brands is een detailhandel in school- en kantoormateriaal met een productie-, logistieke en distributieafdeling. In België (Sint-Niklaas) telt ACCO Brands een 100-tal medewerkers, waarvan velen met een technische achtergrond. Op een bepaald moment stelt het management vast dat de mensen die tot leidinggevende functies zijn doorgegroeid – de ‘shift leaders’ – nog stappen kunnen zetten op het vlak van leiderschaps-skills. En zelf zouden ze daar ook graag wat verder op doorwerken. Het was de aanleiding om ITZU erbij te halen. In co-creatie werkten ITZU en ACCO Brands voor elke specifieke doelgroep een leiderschapstraject uit, beide werden tegelijk uitgerold. 

Iedereen het bad in

Robrecht Hendrickx, Business Developer ITZU: “Er is geen geloofwaardiger manier voor een management om het belang van een leiderschapstraject te onderstrepen dan er zelf in te stappen. Met parallelle trajecten betrek je bovendien de verschillende niveaus tegelijk. Daarmee voorkom je dat één groep zich geviseerd voelt. Dat helpt een mogelijke defensieve houding tegenover de training temperen, want iedereen moet het bad in.”

Practice what you preach

Toon Huls, Training Advisor ITZU: “Beide trajecten startten niet exact gelijk, het traject voor het management liep iets voorop. Dat bevestigde vooral hun voorbeeldrol. Als je als manager (voor)doet wat je verwacht dat je mensen doen – practice what you preach – ben je echt geloofwaardig. We zorgden er wel voor dat beide doelgroepen elkaar tegenkwamen in parallelle oefeningen. Bijvoorbeeld als de managers werkten aan delegeren, oefenden de shift leaders actief luisteren. Zo zorgden de trajecten voor een goed voelbare positieve vibe op beide niveaus.”

Parallelle trajecten, niet identieke trajecten

Beide trajecten begon ITZU met een Focus Forum, een ITZU-strategie die de deelnemers trajectinzicht geeft en hen zelf de accenten voor hun specifieke traject laat bepalen: wat verwacht ik hiervan, welke zijn mijn ambities, hoe zie ik mijn rol ... 
Robrecht: “Het heeft geen zin om een traject op te starten als de mensen die eraan zullen deelnemen niet geloven in het belang of het nut ervan. Geen succes zonder support en geen support zonder betrokkenheid.  Wat de noden blijken te zijn bepaalt daarna hoe wij de volgende fasen concreet invullen. We doen dat met drie doelen: teaminzicht, leiderschapsinzicht en inzicht in persoonlijke ontwikkeling. Voor de shift leaders bijvoorbeeld lag de focus op communicatie. Wat we vooral wilden doen was hun reactiemogelijkheden uitbreiden. We deden dat door hen inzicht te geven in het effect van verschillende manieren van communiceren.”

Maatwerk voor een zachte landing

Robrecht: “Wat wij opnemen in een traject, in welke volgorde en met welke frequentie, is dus altijd maatwerk. De keuzes maken we op basis van verschillende factoren: de teamdynamiek, de hiërarchische lijn, het opleidingsverleden van de kandidaat-deelnemers, de bereidheid om deel te nemen, de sociale omgeving, consistentie met de bedrijfswaarden ... Eerst proberen we de vraag juist in te schatten, dan proberen we te voorspellen welke aanpak hoe zal worden ontvangen en altijd gaan we voor wat we noemen “de zachte landing”. Kort gezegd, we gaan voor maatwerk dat verandering verteerbaar maakt. Het plan mag nooit de vorm dicteren, dat doen de noden wel. We houden er ook altijd rekening mee dat we onze keuze voor bepaalde strategieën tijdens de uitrol nog moeten bijsturen.”

Blijven tot het werkt

Toon: “Met ITZU werkten we voor ACCO Brands groepssessies uit en boden we individuele coachingsessies aan. Maar misschien nog belangrijker dan de eigenlijke sessies zijn de toepassingsperiodes daartussen. Want daar gebeurt het, daar oogsten de deelnemers cases om op verder te werken: wat lukt, wat lukt (nog) niet, waarom wel of niet ... Ook op die momenten moet je er als begeleidende partij zijn. Sterker nog, eigenlijk zijn we dan essentiëler dan op de sessie-dagen. Een sessie organiseren en daarna wegwezen zou te gemakkelijk zijn.”

Een tevreden klant

Ilse Verheyden, HR Manager ACCO Brands: “Toen ik hier mijn functie als HR Manager opnam, zag ik het bijna onmiddellijk: leidinggevenden met heel veel "wil", maar zoekende naar "hoe doen we dit nu” en hoe doen we dit nu "samen".  Ik dacht aan een leiderschapstraject voor het management en shiftleaders, samen hetzelfde bad in.  Ik kende de benefits van een dergelijk traject en na een overtuigende voorstelling van de aanpak bij ITZU en een kennismaking met de trainers en coach, ben ik met hen in zee gegaan. Ik heb er geen minuut spijt van gehad!

In het traject heb ik onze mensen absoluut zien groeien in leiderschap. Maar misschien net zo belangrijk als de individuele groei, heeft dit traject er ook voor gezorgd dat wij leiderschap op eenzelfde manier uitdragen.  Dat is belangrijk want het creëert duidelijkheid en rust in de rest van een organisatie. En last but certainly nog least: het heeft ons ook tot één team gemaakt, een team waar ruimte is voor begrip over hoe anders functioneren ook tot goede resultaten leidt (met dank aan het fameuze, alom bekende kleurten-verhaal). En hoe "samen" heel vaak de key to succes is. 

Dit alles met dank aan ITZU voor het traject op maat. Want dit is hun sterkte: geen template die uitgerold wordt, wel een traject dat wordt gebouwd volgens de noden van jouw organisatie. Ook speciale dank aan Kristof, geweldige coach!

Dit traject samengevat: ik zou niet twijfelen, doen!”

De parallelle leiderschapstrajecten bij ACCO Brands zijn door ITZU gestart in september 2021. Er namen 5 managers en 8 shift leaders aan deel. De trajecten liepen af in mei 2022. ACCO Brands koos daarna voor nog twee extra intervisiemomenten met ITZU in het najaar van 2022. Voor ACCO Brands is coaching en begeleiding een langdurend engagement en dus gaan ze hier ook in 2023 verder mee door, met intervisiemomenten en individuele coaching voor de shift leaders. 
 

Dit zeggen deelnemers:

Hallo,
Ik wil u graag bedanken voor de geweldige opleiding in situationeel leiderschap die we bij u hebben gevolgd. Deze opleiding heeft me geholpen om mijn leiderschapsvaardigheden te verbeteren en heeft me in staat gesteld om efficiënter te reageren op de diverse situaties waarmee ik in mijn werk te maken krijg.  Of ik deze altijd goed zal toepassen valt nog te bezien, maar met vallen en opstaan geraak je er ook. Ik ben alleszins onder de indruk van de kennis en ervaring die u hebt gedeeld en hoe u deze hebt overgedragen aan de groep.

De laatste oefening over “motivatie” heb ik voor mezelf opnieuw ingevuld, hieruit zullen de komende weken acties voortvloeien om me opnieuw op een positieve spiraal te plaatsen. Ik moet toegeven dat ik uitkijk naar het traject dat ik voor ogen heb.

Dank u wel voor uw tijd, energie en inspanningen om ons te helpen groeien als leiders.

Maintenance/Facility Manager

 
Hoi,
Nog een welgemeende dikke merci voor het aanreiken van de verschillende tools. Ik zal dit traject voor de rest van mijn leven niet meer vergeten, en ik zal de moeilijke situaties beter kunnen begrijpen en erop kunnen anticiperen. 

Doe zo verder, ik hoop dat we elkaar vroeg of laat nog eens tegenkomen!

Production & Engineering Manager
 

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?