Assessment Center Methode Onder de Loep: De Rol van Rollenspelen

Kandidaten die deelnemen aan een assessment center kijken wel eens op tegen rollenspelen. Vaak vernemen we dat ze deze ervaren als een momentopname, dat ze moeite hebben om een rol te 'spelen' of het zelfs ervaren als een toneelstuk dat opgevoerd moet worden. Hoewel we begrip hebben voor het feit dat sommige kandidaten hun twijfels hebben over dit onderdeel van het assessment center, wordt dit vanuit de wetenschap en praktijkervaring van assessoren als een zeer waardevol meetinstrument beschouwd.

Wat houdt een rollenspel in?

Een rollenspel in een assessment center is een activiteit waarbij kandidaten worden gevraagd om in interactie te  gaan met een rollenspeler (assessor) in een gesimuleerde professionele situatie. Hierbij krijgen ze een specifieke rol toegewezen die ze moeten vervullen, zoals deze van een manager, een leverancier of een collega.

Tijdens de voorbereidingsfase krijgt de kandidaat een gedetailleerde beschrijving van  zijn  functie en verantwoordelijkheden tijdens het rollenspel. Zo krijgt de kandidaat aanwijzingen voor zijn of haar rol in het gesprek, de positie in de organisatie, evenals relevante contextuele informatie en achtergrond over de gesprekspartner. Deze rol wordt gespeeld door een getrainde assessor.  Na een korte voorbereidingstijd (15-20 minuten) volgt het eigenlijke rollenspel dat doorgaans een half uur duurt. Het rollenspel wordt daarbij geobserveerd door een tweede assessor.  

Het ‘waarom’ van rollenspelen?  

Het rollenspel fungeert als een krachtig meetinstrument om de vooropgestelde vaardigheden en gesprekstechnieken van kandidaten te evalueren. Door de deelnemers in een gesimuleerde maar zeer realistische situatie te plaatsen, krijgen ze de kans om de competenties in te zetten die belangrijk zijn voor het succesvol uitvoeren van de  toekomstige functie. Of het nu gaat om het overtuigen van een klant, het aanpakken van een conflict, of het motiveren van een teamlid, het rollenspel biedt een realistische afspiegeling van de uitdagingen die men zal tegenkomen in de beoogde functie.

"Een goed uitgevoerd rollenspel in een assessment center laat assessoren toe concreet gedrag te observeren en op die manier kan het meer onthullen over bepaalde competenties dan een traditioneel sollicitatiegesprek. Je bevindt je in een setting waarin je spontaan moet reageren. Zo krijgen we een scherper zicht op de kandidaat met zijn of haar sterke punten en ontwikkelpunten. Je kunt je voor een getrainde assessor misschien 5 minuten verbergen, maar geen half uur."Tom Janssen, COO Talent Solutions 

COO Tom Janssen

Door middel van rollenspelen kunnen assessoren gedrag van kandidaten observeren, zoals communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen, conflicthantering en samenwerking. Het biedt een waardevolle gelegenheid om de reacties en interacties van kandidaten in realtime te analyseren, waardoor een dieper inzicht ontstaat in hun gedragspatronen en competenties.

Het gebruik van gestandaardiseerde rollenspelen en gestandaardiseerde observatielijsten zorgt voor een meer objectieve evaluatie van kandidaten, aangezien alle deelnemers dezelfde situatie ervaren en worden beoordeeld aan de hand van vooraf bepaalde criteria. Dit minimaliseert de invloed van subjectieve vooroordelen en zorgt voor een eerlijke en consistente beoordeling van alle kandidaten.

Naast een evaluatie bieden rollenspelen ook waardevolle feedback aan kandidaten over hun sterke punten en ontwikkelingsgebieden, wat kan helpen bij hun professionele groei en ontwikkeling. De nabespreking van het rollenspel biedt kandidaten de gelegenheid om inzicht te krijgen in hun prestaties, feedback te ontvangen en concrete stappen te identificeren voor verbetering en groei. 

Alle eieren in één mandje?

Hoewel rollenspelen een krachtig instrument zijn, geloven we sterk in de noodzaak van meerdere gedragsobservaties om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de competenties van een kandidaat. Daarom is het essentieel om aanvullende methoden te gebruiken, zoals andere type van simulatie oefeningen  (postbakoefeningen, analyse en presentatie opdrachten) gedragsgerichte interviews met de STARR-methodiek, evenals persoonlijkheids- en aanlegtesten. Dit verrijkt de beoordeling van competenties en verhoogt de betrouwbaarheid ervan.

Assessoren observeren niet alleen de prestaties van deelnemers tijdens rollenspelen, maar combineren dit ook met andere observaties en tests om een vollediger beeld te krijgen. Dit zorgt voor een meer gebalanceerde en diepgaande evaluatie van de competenties en het potentieel van de kandidaten. Dit draagt bij aan een  consistente en objectieve evaluatie, en biedt waardevolle inzichten die de professionele groei en ontwikkeling van de deelnemers mee ondersteunen. 

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?