Het assessment center van de toekomst: van rekrutering naar ontwikkeling

Hoe de juiste persoon op de juist stoel krijgen? Die vraag bezorgt menig hr-manager en CEO slapeloze nachten in deze tijden. Want de zoektocht naar de juiste medewerkers is vandaag meer dan een uitdaging, de war for talent blijft brandend actueel. Gelukkig zijn er evidence-based selectietools die competenties van potentiële medewerkers in kaart brengen en bijgevolg een beter antwoord geven op die prangende vraag, zoals het assessment center. Maar beantwoordt deze methode nog wel aan de behoeften in een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt en ook nog eens razendsnel verandert? Is er een andere visie, benadering of aanpak nodig om meer resultaat te halen uit je werving- en selectiestrategie? Evelyne Vandereyken, managing consultant bij ITZU Talent Solutions, deelt haar inzichten.

Assessment: voordelen voor bedrijf én kandidaat
“We merken dat het assessment center weleens weerstand oproept bij zowel werkgevers als kandidaten”, vertelt Evelyne. “Bedrijven vinden het vaak te tijdrovend, en tijd is meestal een schaars gegeven als je op zoek bent naar een geschikte medewerker. En er komt uiteraard een kost bij kijken. Kandidaten vinden het dan weer meestal niet aangenaam om te doen.”

Het assessment kampt dus met een matig imagoprobleem. “Dat is natuurlijk jammer en onterecht”, stelt Evelyne. “Want een goed assessment center kan voor bedrijven net kosten voorkomen. De kost van een foute aanwerving blijft immers een stuk groter dan de kost van een assessment center. Het is dus een investering die absoluut rendeert. En ook voor kandidaten betekent het een voordeel, want zo krijgen ze meer inzicht in zichzelf. Niet onbelangrijk als je op zoek gaat naar je gedroomde job.”

Hire the attitude, train the skills
Maar om toekomstgericht en efficiënt aan te werven, ziet Evelyne wel een belangrijke en noodzakelijke evolutie. “Een assessment center om de juiste talenten aan boord te halen is natuurlijk prima. Maar om echt duurzame resultaten neer te zetten, is een bredere, ontwikkelingsgerichte visie nodig. Het assessment center zal in de toekomst steeds meer evolueren naar een development center.”

De voordelen van deze evolutie naar een development center? Het verruimt je blik op de kandidaat, want tijdens een development center wordt ook het groeipotentieel en het leervermogen in kaart gebracht. “Een skill die er op het moment van het assessment center niet is, kan natuurlijk wel nog groeien. Dat is vaak een eyeopener voor bedrijven, want het maakt hun rekruteringspool, en dus hun kans op de beste kandidaat voor de job, een stuk groter. Daarnaast is het ook een prima instrument om je persoonlijk opleidingsplan  gerichter vorm te geven. Je krijgt een concreter beeld van waarin je precies kan groeien en je kan dus op zoek naar een meer gerichte opleiding. Want opleiden om op te leiden betekent alleen maar verlies, voor werkgever én werknemer. Een mismatch in trainingen kost het bedrijf handenvol geld, en de werknemer is teleurgesteld omdat het zijn leerpotentieel niet voedt.”

We gaan in de toekomst dus steeds meer naar een mindset van hire the attitude, train the skills. Althans, dat zou moeten om de uitdagingen van de (toekomstige) arbeidsmarkt het hoofd te bieden.”

Kandidaatbeleving voorop
Dat de kandidaat vandaag meer dan ooit aan het stuur zit, is wel duidelijk. In een job moet er aandacht zijn voor welzijn, sfeer, work-life balans en persoonlijke en professionele ontwikkeling. “In tijden van schaarste worden er eisen gesteld, dus is een switch in mindset nodig bij bedrijven”, aldus Evelyne. “Het rendeert niet meer om op zoek te gaan naar kandidaten die aan (soms te) veel criteria moeten voldoen. Het zal eerder omgekeerd zijn: bedrijven en kandidaten zullen samen naar een passend takenpakket op zoek moeten gaan, in lijn met de verwachtingen en mogelijkheden van beide partijen. Jobcrafting, met andere woorden. Een functie is tenslotte ook geen statisch gegeven en kan beter vormgegeven worden zodat beide partijen zich er het best in voelen.

Die candidate journey wordt dus steeds belangrijker. En een belangrijk fundament ook van employer branding. “In dat kader is ook digitalisering van assessment- en development centers een belangrijke evolutie”, gaat Evelyne verder. “Binnen ITZU gaan we niet overdigitaliseren, alleen als het bijdraagt aan het resultaat én aan een optimale beleving voor de kandidaat. Daarom hebben we binnen onze ITZU-muren een R&D-manager  die de markt, ook de digitale, verkent op vlak van de beste oplossingen. Zo hanteren we binnen onze screeningtools een hybride aanpak: online testen combineren we met face-to-face interactieve sessies. Dat betekent dat je aan snelheid én flexibiliteit wint én kosten spaart. Toekomstgericht zie ik ook bijvoorbeeld gamification en virtual reality daarin een plaats krijgen, mits er voldoende onderzoek naar gebeurt”

Trajectdenken voor sterke resultaten
“Binnen ITZU Talent Solutions geloven we in de kracht van trajectdenken in combinatie met een doordachte inzet van evidence-based tools”, legt Evelyne uit. “We houden daarin ook de vinger aan de pols, maar we volgen nooit blindelings de trends. Ze moeten wel wetenschappelijk onderbouwd zijn, vooraleer we ze integreren in onze aanpak. Assessment- en development centers zien we bovendien als een onderdeel van een geïntegreerde werkwijze. Daarin denken we mee in functie van wat bedrijven nodig hebben, en kijken we verder dan onze neus lang is. Want na de aanwerving begint de echte journey: hoe ga je je medewerkers trainen, coachen en opvolgen, zodat ze optimaal ontwikkelen en presteren? Dat is waar we met ITZU Talent Solutions het verschil maken en bedrijven helpen om belangrijke fundamenten van een duurzaam rekruteringsbeleid te leggen.

Meer weten over de aanpak van ITZU Talent Solutions? Neem contact op. 

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?