Wat moet ik zeker weten wanneer ik start met mijn eerste job?

Je eerste job, een nieuwe start. Leuk en tegelijkertijd spannend, maar het betekent ook administratie en bezig zijn met dingen waar je nog nooit bij stil hebt gestaan. Wij geven enkele tips, zo weet je wat je zeker in orde moet brengen en waar je rekening mee moet houden voor je start met je eerste job.

Inschrijven als werkzoekende

Wanneer je op de arbeidsmarkt terecht komt, schrijf je je best zo snel mogelijk in als werkzoekende. Anders loop je het risico om sociale rechten kwijt te spelen zoals een werkloosheidsuitkering. Dit kan eenvoudig online via:

De inschrijving als werkzoekende is niet enkel van belang voor je kinderbijslag, maar ook voor je beroepsinschakelingsuitkering te kunnen aanvragen. Meteen na de inschrijving begint je wachttijd voor een werkloosheidsuitkering.

Eens je bent ingeschreven als werkzoekende start je beroepsinschakelingstijd. Deze periode duurt een jaar en hierin zoek je actief naar werk. Heb je geen werk hebt gevonden in deze periode en ben je jonger dan 25 jaar, dan kom je in aanmerking voor een inschakelingsuitkering. Op de website van de RVA vind je de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor zo’n uitkering.

Kinderbijslag

Wanneer je jonger bent dan 25 en je jezelf na je studies inschrijft als werkzoekende, heb je nog recht op kinderbijslag tijdens je zoektocht naar werk. Wanneer je begint te werken of wanneer je een inschakelingsuitkering ontvangt, dan heb je geen recht meer op kinderbijslag.

Je kinderbijslag wordt toegekend zonder voorwaarden tot 31 augustus van het kalenderjaar dat je de leeftijd van 18 jaar bereikt. Vanaf 18 tot 25 jaar moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Onderwijs of opleiding volgen.
  • Slechts deeltijds werken, een beroepsinkomen verschaffen of beperkt van een sociale uitkering genieten

In geen geval wordt kinderbijslag toegekend aan jongeren ouder dan 25 jaar.

Ziekenfonds

Als je jonger bent dan 25 jaar, in je beroepsinschakelingstijd zit en op zoek bent naar je eerste job, blijf je via je ouders verzekerd bij het ziekenfonds. Ben je 25 jaar of is je beroepsinschakelingstijd om? Dan moet je je aansluiten bij een ziekenfonds.

De inschrijving is nodig om de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen te kunnen genieten.

Studentenjob

Als je bent afgestudeerd in Juni, aanvaardt de RSZ dat je nog tot het einde van de zomervakantie (30 september) een studentenjob doet. Als je na afloop van je studentenjob onmiddellijk een contract krijgt bij dezelfde werkgever, moet de aard van je takenpakket verschillen met die van je studentenjob.

Vakantie

Volgens de wet hangt je recht op vakantie af van het aantal dagen dat je in het vorige jaar gewerkt hebt. In principe moet je dus 1 jaar gewerkt hebben alvorens je aanspraak kan maken op een volledige vakantie van 4 weken. Om als jonge werknemer toch vakantie te hebben zijn er enkele uitzonderingen.

Wat is een jeugdvakantie en wanneer heb ik er recht op?

Als je dit jaar je studies hebt beëindigd of stopgezet en vervolgens bent beginnen werken. Dan heb je recht op vier weken betaalde vakantie.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om recht te hebben op jeugdvakantie:

  • Je bent op 31 december jonger dan 25 jaar
  • Je hebt in de loop van je studies beëindigd
  • Na de beëindiging van je studies heb je in het vorig jaar gewerkt in loondienst waarbij je gedurende ten minste één maand verbonden was door één of meerdere arbeidsovereenkomsten en deze tewerkstelling ten minste 13 arbeidsdagen omvat.

De vier weken waar je recht op hebt, bestaan uit de vakantiedagen berekend op het aantal gewerkte dagen in het vorige kalenderjaar, aangevuld met een aantal ‘jeugdvakantiedagen’. De RVA betaalt deze jeugdvakantiedagen, dit bedraagt 65 % van het brutoloon. Voor de berekening van de uitkering wordt het brutoloon begrensd tot 2.297,90 euro per maand. Het maximumbedrag van de uitkering bedraagt 57,45 euro per dag. De aanvraag tot jeugdvakantie gebeurt met een formulier C 103 jeugdvakantie  dat gedeeltelijk door jezelf en gedeeltelijk door je werkgever wordt ingevuld.

Zijn er beperkingen?

  • Je kan maar maximum 4 weken jeugdvakantie opnemen.
  • De jeugdvakantiedagen kunnen slechts worden genomen tijdens een tewerkstelling als werknemer.
  • Ook als je deeltijds tewerkgesteld bent heb je eveneens recht op jeugdvakantie.
 
Aanvullende vakantie of Europese vakantie

De aanvullende vakantie kan je al opnemen in het jaar waarin je bent afgestudeerd en bent beginnen werken, hierbij is geen leeftijdsgrens waar je rekening mee moet houden.

Op een aanvullende vakantie heb je recht als je minimum drie maanden hebt gewerkt in eenzelfde kalenderjaar, deze periode is de ‘aanloopperiode’. Vanaf de laatste week van de aanloopperiode krijg je al 5 vakantiedagen, 6 als je in een zesdagenstelsel werkt. Ook hebt je recht op 2 vakantiedagen per gewerkte maand in het 6 dagenstelsel. Indien je in een ander stelsel werkt, dan heb je recht op vakantiedagen in verhouding van je arbeidsstelsel.

Tijdens een aanvullende vakantie krijg je je gewone loon, deze is niet geplafonneerd zoals bij de jeugdvakantie. Maar dit bedrag wordt volgend jaar afgetrokken van het dubbel vakantiegeld waarop je recht hebt als je vakantie neemt. Het aanvullende vakantiegeld is dus eigenlijk een voorschot op je later dubbele vakantiegeld.

Je aanvraag moet je indienen bij je werkgever, hij moet je de toestemming geven. Ook moet je met hem de data afspreken. Het is immers de werkgever die het aanvullende vakantiegeld betaalt.

Als je dit jaar afstudeert en pas in het volgende jaar je eerste job te pakken krijgt, kan je alleen Europese vakantie nemen. Jeugdvakantie kan niet omdat niet voldaan is aan de voorwaarde van één maand gewerkt te hebben in het jaar van afstuderen.

Let op!

Je mag aanvullende vakantie niet combineren met jeugdvakantie, je moet dus kiezen!

Ontvang je graag de ITZU-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte