Het belang van Onboarding

Een eerste indruk is van onschatbare waarde, dit geldt ook voor een nieuwe werkgever. Onboarding is het cruciale proces dat een nieuwe collega verwelkomt, begeleidt en integreert in een organisatie. Het gaat verder dan enkel het administratieve aspect van het aannemen van nieuwe medewerkers. Een effectieve onboarding is van groot belang voor zowel de medewerker als de werkgever en het kan het verschil maken tussen een succesvolle start of vroegtijdig en ongewenst verloop. 

In deze blog zullen we de essentie van onboarding bespreken, waarom het zo belangrijk is en de voordelen die het oplevert voor beide partijen. Tot slot zullen er een aantal voorbeelden van onboarding in de praktijk worden genoemd die werkgevers kunnen gebruiken ter inspiratie voor hun eigen onboardingprogramma.

 

De voordelen van Onboarding
Onboarding, ook wel bekend als inwerkprogramma, is een gestructureerd proces dat nieuwe collega’s voorbereidt op hun nieuwe functie binnen een organisatie. Het doel is om de medewerkers een warm welkom te heten, al te laten kennismaken met de organisatie (zeker wanneer een startdatum iets verder vooruit ligt) en hen te integreren in de bedrijfscultuur en werkplek. Een goede onboarding biedt tal van voordelen, zoals:

  1.  Verbeterde productiviteit: Een goede onboarding helpt nieuwe collega’s om de benodigde kennis en vaardigheden te verwerven en hun eigen rol in de organisatie te begrijpen. Dit stelt hen in staat om hun functie nog efficiënter uit te kunnen voeren. 
  2.  Hogere werknemersbetrokkenheid: Een goede onboarding zorgt voor een gevoel van betrokkenheid bij nieuwe werknemers. Het helpt hen zich gewaardeerd te voelen en geeft hen tevens de mogelijkheid om direct vanaf de start een bijdrage te leveren. Daarbij is een betrokken collega meer gemotiveerd, toont  meer inzet en heeft een hogere kans om tevreden te zijn op het werk.
  3.  Hogere retentie van werknemers: Goede onboarding vermindert de kans op ongewenst en vroegtijdig vertrek van nieuwe collega’s. Het helpt hen zich welkom en gewaardeerd te voelen, bouwt vertrouwen op en versterkt de band met de organisatie. Door nieuwe medewerkers te binden vanaf het begin, vermindert een goede onboarding het verloop en de kosten die gepaard gaan met het aannemen en trainen van nieuwe medewerker
  4.  Snellere aanpassing aan de bedrijfscultuur: Elke organisatie heeft een unieke bedrijfscultuur en manier van werken. Een goede onboarding introduceert nieuwe werknemers in deze cultuur en helpt hen zich comfortabel en betrokken te voelen bij de organisatie. Het bevordert een soepele integratie en een snellere aanpassing aan de heersende werkomgeving.
  5.  Versterkte werkrelaties: Een goede onboarding biedt nieuwe werknemers de kans om contacten te leggen met collega's en leidinggevenden. Het bevordert het creëren van een ondersteunend netwerk binnen de organisatie, waardoor de teamdynamiek wordt versterkt.

 

Voorbeelden van Onboarding

  • Welkomstpakket: Stel een pakket samen met bedrijfsinformatie, een persoonlijk welkomstbericht van het team, relevante formulieren en praktische details over de eerste werkdag.
  • Mentor- c.q. Buddyprogramma: Koppel nieuwe werknemers aan ervaren medewerkers als mentoren / buddy’s om hen te begeleiden bij hun eerste stappen in de organisatie.
  • Introductiedag: Organiseer een speciale dag waarop nieuwe werknemers de kans krijgen om de belangrijkste stakeholders te ontmoeten, een rondleiding te krijgen door het kantoor en meer te leren over de bedrijfscultuur.
  • Trainingsprogramma: Ontwikkel een gestructureerd trainingsprogramma wat de essentiële vaardigheden en kennis behandelt die nodig zijn voor een goede uitoefening van de functie van de nieuwe werknemer.
  • Follow-up en Feedback: Zorg ervoor dat er regelmatige follow-upgesprekken plaatsvinden om te evalueren hoe de nieuwe werknemer zich voelt en om te anticiperen op eventuele onduidelijkheden.

 

Kortom, onboarding is veel meer dan een formaliteit; het is een investering in het succes van zowel werknemers als werkgevers. Een doordacht onboardingproces biedt nieuwe werknemers de mogelijkheid om zich te integreren in het bedrijf en hun potentieel optimaal te benutten.  

Ontvang je graag de ITZU-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte