Delen

Wedstrijdreglement: ontbijtactie Itzu Home

 • Itzu Home (hierna ook ‘de organisator’) organiseert een actie waarbij klanten die een kandidaat huishoudhulp aanbrengen kans maken op een prijs, zoals vermeld in onderhavig reglement, én waarbij alle bestaande Itzu Home huishoudhulpen tijdens de periode van de actie dezelfde ‘prijs’ ontvangen bovenop de gebruikelijke aanbrengpremie. Ook de aangebrachte kandidaten maken kans op dezelfde prijs.
 • Deelnemen aan de wedstrijd kan op de website van Itzu Home, via een gemailde link of (voor huishoudhulpen) via de link op een postkaart.
 • De wedstrijd eindigt op 30 oktober 2019 om 23u59.
 • Alle klanten en huidige Itzu Home huishoudhulpen kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
 • Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd.
 • Het aantal deelnemers is onbeperkt.
 • Elke deelnemer mag slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.
 • Uit alle correcte deelnames worden willekeurig 3 deelnemers getrokken aan wie een gratis ontbijt voor twee geschonken wordt. De 3 personen die deze deelnemers doorverwezen hebben om te solliciteren, krijgen dezelfde prijs. Alle huidige Itzu Home huishoudhulpen krijgen een gratis ontbijt voor twee bij het aanbrengen van een kandidaat.
 • Personeelsleden en klanten van Itzu Home nemen deel aan de wedstrijd door kandidaat huishoudhulpen aan te leveren via de daartoe bestemde online tool.
 • De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën worden uitbetaald.
 • De prijs wordt in de vorm van een elektronische Bongo-bon aan de winnaars ter beschikking gesteld.
 • In totaal worden er, excl. alle huidige huishoudhulpen die deelnemen, 6 winnaars geselecteerd: 3 mensen die werknemer van of klant bij Itzu Home zijn en 3 aangeleverde kandidaat huishoudhulpen.
 • De prijs wordt aan de winnaar overgedragen zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator.
 • De prijs wordt via Itzu Home opgestuurd naar de winnaars.
 • Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 • Door hun deelname verklaren de deelnemers zich automatisch akkoord met het wedstrijdreglement.
 • Deelnemers verklaren zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar met naam, woonplaats en eventueel met foto in de media bekend gemaakt wordt.
 • De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor gebruik van Itzu Home door middel van verwerking van gegevens.
 • De General Data Protection Regulation (GDPR) voorziet voor de deelnemers het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
 • Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
 • Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
 • De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
  * storingen in transmissies via het internet
  * slecht functioneren van het internet of gebruikte software
  * de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking
  * om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken
 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.
 • De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, ingekort of geannuleerd moet worden wegens overmacht of om redenen buiten hun wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen.
 • De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement gerespecteerd wordt en om elke deelnemer die misbruik gemaakt heeft uit te sluiten.