Delen

Veel gestelde vragen omtrent opschorting dienstencheque-activiteiten tot en met 5 april

Opschorting dienstencheque-activiteiten tot en met 5 april - FAQ

 

Economische werkloos overmacht. En wat nu ?

Zoals je reeds hebt vernomen hebben we onze activiteiten tot en met 05/04/2020 opgeschort in het kader van deze Corona-crisis.
Sindsdien ben je niet meer aan het werk en mag je ook NIET meer werken bij je klanten. Ook onze bedienden zijn in economische werkloosheid wegens overmacht en er is een minimumpermanentie voorzien per mail en/of telefoon.
 

Wat met mijn loon en uitkeringen economische werkloosheid ?

Wat jouw loon betreft : je hebt afgelopen week een voorschot ontvangen op je loon indien je reeds beroep deed op het systeem van voorschotten. De afrekening van je loon voor de maand maart zal begin april worden uitbetaald.

Wat de periode van economische werkloosheid wegens overmacht betreft : voor deze periode zul je van de RVA, via je uitbetalingsinstelling, een uitkering ontvangen die gelijk is aan 70% van je gemiddeld bruto maandloon.
Hier wordt wel een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Bovenop deze uitkering ontvang je nog van de RVA een uitkering van €5.63 per dag economische werkloosheid.
Dit zal in de loop van de eerste week van april worden uitbetaald door jouw uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of Hulpkas).

Iedere werknemer komt in aanmerking voor economische werkloosheid wegens overmacht, ook al had je voorheen geen recht op economische werkloosheid.
 

Moet ik iets ondernemen om mijn uitkeringen te ontvangen ?

De RVA heeft ons laten weten dat de C3.2 documenten die je gebruikt om economische werkloosheid aan te geven aan de vakbond, niet nodig zijn voor de maanden maart, april en mei. Je dient deze dus niet binnen te brengen bij je vakbond.

De overheid heeft een vereenvoudigde procedure uitgewerkt :

 • Ben je afgelopen 3 jaar bij Itzu reeds tijdelijk werkloos geweest ? Dan moet je niets ondernemen en zal Itzu de aangifte doen via electronische weg bij de RVA.
 • Ben je in de laatste 3 jaren nooit economisch werkloos geweest of is er een wijziging geweest in je persoonsgegevens, adres of bankrekeningnummer ? In dit geval dien je het formulier via deze link te downloaden en in te dienen bij jouw uitbetalingsinstelling.
 • Bij twijfel mag je uiteraard ook het formulier invullen maar dit is niet nodig. Vraag info via je uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of Hulpkas)
   
  • Op het formulier wordt gevraagd naar de allereerste dag economische werkloosheid ?
   Je dient hiervoor geen onderscheid te maken in de economische werkloosheid die je misschien al gehad hebt voor de stopzetting en tijdelijke werkloosheid door overmacht vanaf 18/03/2020, maar je dient hier echt de allereerste dag EW in te vullen van de maand (ongeacht of dit economische werkloosheid of tijdelijke werkloosheid door overmacht was).

Wat moet ik doen met mijn controleformulier C3.2A? (dit is het kleurtjesformulier met het oranje nummer recht bovenaan waarop je normaal gezien je werkdagen verplicht moet inkleuren)
Dit formulier is niet nodig voor de maanden maart, april en mei.
 

Ik heb nog papieren dienstencheques van de eerste weken van maart. Wat moet ik hiermee doen ? 

Indien je nog dienstencheques in je bezit hebt, mag je deze binnenbrengen door ze in een gesloten envelop met jouw naam op in de brievenbus steken.
 

Mag ik nog een andere job uitoefenen ?

Je kunt zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie;

 • Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden;
   
 • Je kunt een bijkomstige activiteit die je al uitoefende voor je tijdelijk werkloos werd gesteld tijdens uw werkloosheid verder blijven uitoefenen; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering;
   
 • Indien je een pensioen ontvangt, moet je daarvan geen aangifte doen en is dit zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.
   
 • Je mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan deze door wie je tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber.
  De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering.
  Je moet deze tewerkstelling meedelen aan jouw betalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien nodig, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.


Wat gebeurt er voor mijn prestaties van de maand april ? 

Op dit ogenblik kunnen we hier geen antwoord op geven. Zodra we van de overheid meer info ontvangen zullen we jou hierover informeren. 
 

Mag ik helemaal niet meer werken ?

Aan jouw arbeidscontract bij Itzu Home verandert niets, maar je kan gewoon vanaf vandaag tot en met zondag 5 april thuisblijven omwille van deze sluiting (overmacht), tot we terug aan het werk kunnen. 
Wij staan in nauw contact met Federgon en de overheid en houden alle updates goed in de gaten. We informeren jou zo spoedig mogelijk opnieuw over de nieuwste ontwikkelingen hieromtrent.


Wie zal mijn loon betalen ?

In deze uitzonderlijke situatie heeft de overheid ervoor gezorgd dat je kunt genieten van een vervangingsinkomen. In dit geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heb je recht op 70% van jouw brutoloon.
Contacteer jouw vakbond of de Hulpkas voor meer vragen ivm je vervangingsinkomen.


Wat gebeurt er met mijn documenten (planning & EW-documenten) en mijn papieren dienstencheques?
Itzu Home zal jou alles per post versturen.
Wat jouw papieren dienstencheques betreft : gelieve deze bij jouw eerstvolgende verplaatsing voor boodschappen even in de brievenbus van ons kantoor te deponeren. Gelieve dit in een gesloten enveloppe te doen met jouw naam en voornaam. Zorg er ook voor dat de dienstenheques ingevuld en ondertekend zijn.