Delen

Voorspellingen voor het post-corona werkleven

Heb jij ook al liggen malen over de mogelijke invullingen van ons post-corona werkleven? Terwijl we de versnelde digitalisering niet meer kunnen tegenhouden, blijft er nog steeds iets te zeggen voor analoge interactie. Toch zal die laatste meer en meer als aanvulling op virtuele vergaderingen en evenementen fungeren. En als gevolg van de nieuwe werknormen, komt er voor werkgevers nog wat huiswerk aan op het vlak van thuiswerkbeleid en leiderschapsstijlen.

Thuiswerk of flexwerk is een blijver

De meeste bedrijven zullen werken op afstand volledig integreren in hun bedrijfsvoering, ook post-corona. Hoewel medewerkers de ‘koetjes en kalfjes’ voor en na een meeting soms missen, zien ze vooral de voordelen van tijdsefficiënte en to the point online vergaderingen. Om die reden zullen ook zakenreizen aan populariteit verliezen. Omdat nieuwe technologieën die afstanden overbruggen helemaal ingeburgerd geraken, zullen vele zakelijke vergaderingen geheel of deels virtueel verlopen. Terwijl je met een grote verplaatsing vroeger respect betuigde voor je zakenpartner, treedt er nu zelfs een soort van vliegschaamte op.

Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning houden nú al rekening met het post-corona werkleven. Huizen en appartementen met afzonderlijke bureauruimtes zijn daarom een gegeerd goed. Als jouw organisatie in de toekomst blijft inzetten op tele- en flexwerk, ga je best aan de slag met een doordacht thuiswerkbeleid. Enerzijds voor praktische overwegingen zoals bereikbaarheid en faciliteiten, anderzijds voor manieren om de verbinding tussen teamleden onderling en met het bedrijf in stand te houden.

Vraag naar flexibiliteit vanuit werknemershoek

Al sinds de start van de coronacrisis tonen zowel werkgevers als werknemers zich van hun meest flexibele kant. De verplichte shift naar telewerk, kinderen die niet naar school konden, … Alle plotse veranderingen gooiden gezamenlijk menig werkschema overhoop. Maar al snel bleken er ook voordelen verbonden aan een werkdag die niet binnen de 9-to-5-norm moet passen. Medewerkers groeiden uit tot bedreven uurroosterpuzzelaars en geraakten gewend aan een werkdag op maat, met een beter evenwicht tussen werk en privé.

In het post-corona werkleven zal de vraag om flexibiliteit daarom wellicht nog luider klinken dan voordien. Of er ook een positief antwoord komt van de werkgevers? Die kans is groot. Want ook zij worden de voordelige kanten van het flexwerken gewaar. Heel wat bureaujobs ondervinden weinig impact van het thuiswerkgegeven, en sommige bedrijven konden zelfs een verhoogde productiviteit optekenen.

Een bijkomende voorspelling is dat onze tijd op kantoor – wanneer die terugkeert – een andere invulling zal krijgen. Het kantoor wordt eerder een ontmoetingsplek voor bepaalde vergaderingen, brainstormsessies, presentaties enz. Een plek waar collega’s die doorgaans digitaal samenwerken, af en toe live ideeën uitwisselen.

Van controle naar vertrouwen

Flexibiliteit vraagt op zijn beurt om vertrouwen van de werkgever. Wanneer je werknemers in het post-corona werkleven op flexwerkplekken of van thuis uit laat werken, is het moeilijk om exacte uren te tellen of voortdurend controles uit te voeren. In deze situatie verschuift de focus van controle naar doelstellingen en resultaten. Het gros van de werknemers heeft het afgelopen jaar aangetoond dat ze die verantwoordelijkheid aankunnen. Al ligt het succes hiervan ook deels bij de bereidheid van het management.

In de beste gevallen ontpopten managers zich de voorbije periode namelijk al tot authentieke, coachende leiders die de talenten binnen hun team erkennen, hun teamleden blijven inspireren én hen indien nodig geruststellen. Eerlijke en transparante communicatie – ook wanneer je slecht nieuws moet brengen – werkt hier faciliterend. En die communicatie kan je perfect doen slagen via een videocall in teamverband of met afzonderlijke medewerkers.

Innovatieve trainingen en onboarding

Ook in het post-corona werkleven blijven je werknemers groeien. Trainingen en coachingsessies behouden dus hun belang, zij het in een gedigitaliseerde vorm. Een online training biedt zelfs heel wat voordelen. Je kan bijvoorbeeld makkelijker een aantal kortere sessies organiseren, zonder in te boeten aan tijdsefficiëntie. Zo verhoog je zelfs de focus van je deelnemers én geef je hen de kans om nieuwe kennis toe te passen op het werk en bijsturing te vragen tijdens een volgende sessie.

Wat onboarding betreft, zal vooral de kennismaking met de verschillende onderdelen van een organisatie een positief effect ondervinden van verdere digitalisering. Hoe zit de organisatie in elkaar? Welke systemen en processen zijn van toepassing? Al deze informatie kan je verwerken in digitale documenten en (bij voorkeur) filmpjes die nieuwe medewerkers op eigen initiatief kunnen raadplegen. Ook onboarding apps zijn interessant om in de gaten te houden.