Delen

Verbindend leidinggeven in digitale tijden

Verbindend leidinggeven in digitale tijden

Career Coaches Tine Doms en Olaf Raemaekers geven tips

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change”, liet Charles Darwin optekenen in 1809. En gelijk had hij. Doordat we met z’n allen van de ene lockdown in de andere vallen, komt ons ‘ABC’ in gevaar: ons gevoel van Autonomie, verBondenheid en Competentie. Drie psychologische basisbehoeftes die we moeten vervullen om tot een succesvolle en duurzame gedragsverandering te komen. En daar kan verbindend leidinggeven het verschil maken.

Het ABC is voor de mens als sociaal wezen de voedingsbodem voor een kwaliteitsvolle of autonome motivatie. Dat vertellen Tine Doms en Olaf Raemaekers, beiden Career Coach bij Itzu Career. Bij hen gaan we te rade over het effect van thuiswerk op onze work-life balance, en hoe je daar als leidinggevende een positief verhaal van kan maken.

Is thuiswerk nu goed of net slecht voor de work-life balance?

“Hier zien we grote verschillen tussen mensen onderling”, weet Tine Doms. “De ene ervaart thuiswerk als iets positiefs, terwijl de andere niet kan wachten om naar het normale kantoorleven terug te keren. Onderzoek van Partena toont wel aan dat thuiswerkers meer stress voelen dan voordien. In vergelijking met mensen die wel nog op kantoor kunnen of moeten werken, maken ze vaak langere dagen. Daarnaast hebben thuiswerkers ook veel minder sociaal contact en beleven ze minder niet-werkgerelateerde momenten tijdens hun dag. Daardoor verglijden hun dagen al snel in één grijze massa.”

“Het is ook belangrijk om te definiëren wat we eigenlijk juist bedoelen met work-life balance”, vult Olaf Raemaekers aan. “Een work-life balance is in principe een juist evenwicht tussen je persoonlijk en professioneel leven, rekening houdend met alle behoeftes en eisen van het gezinsleven. Een goede work-life balance mag je dus niet onderschatten. Het voorkomt stress, zorgt voor meer productiviteit én draagt echt bij aan de levensvreugde. Als mens proberen we werk en privé vaak gescheiden te houden om onszelf wat te beschermen. Die scheiding is vandaag en ook in de toekomst echter niet zo realistisch, aangezien we in het nieuwe normaal meer van thuis uit zullen werken. Vanuit onze privésfeer met andere woorden.”

Is het dan nog nuttig om van work-life balance te spreken?

“Tegenwoordig spreken we inderdaad eerder van een work-life integratie”, gaat Tine Doms verder. “Zowel medewerkers als leidinggevenden kunnen die integratie optimaliseren. Indien mogelijk zorg je als medewerker bijvoorbeeld voor een aparte ruimte om te werken, zonder al te veel afleiding. Je probeert je zo goed mogelijk aan de werkuren te houden en plant ook de nodige ontspanning in. Een ritueel voor en na de werkuren kan de auto- of treinrit van anders vervangen. Dat geeft je tijd om je focus te vinden vóór het werk, en om te deconnecteren ná het werk.”

“Thuiswerkers zijn inderdaad geneigd om meer uren te presteren dan wanneer ze op kantoor werken”, pikt Olaf Raemaekers in. “Dit voornamelijk uit angst om niet genoeg te doen. Medewerkers willen niet de indruk wekken dat ze ‘profiteren’ van de verminderde controle op hun werk.”   

Hoe kan een leidinggevende daarop inspelen?

“Als leidinggevende wil je de prestaties van je medewerkers op peil houden, zonder per se de werklast en de werkuren te verhogen”, gaat Tine Doms verder. “En dat bereik je met een combinatie van verbindende acties. Eerst en vooral is het belangrijk dat je steeds weet waar je team zowel collectief als individueel staat. Een-op-eengesprekken zijn daarvoor een uitstekend middel. In onzekere tijdens als deze moeten we rekening houden met ieders persoonlijk welzijn. Je medewerkers moeten dus aanvoelen dat hun leidinggevende om hen geeft en dat ze bij je terechtkunnen.”

“Je medewerkers kijken ook jouw richting uit als het gaat om de doelen van je organisatie”, zegt Olaf Raemaekers. “Hoe zijn die veranderd? Wat zijn de prioriteiten? Wat wordt er van iedereen individueel verwacht? Enkel wanneer je je nieuwe doelen duidelijk communiceert naar je medewerkers, kan je ook de vinger aan de pols houden. Daarnaast sta je ook best open voor feedback van de medewerkers zelf. De situatie waarin we ons bevinden verandert voortdurend. Ook als leidinggevende valt er dus nog heel wat te leren. Tweerichtingsverkeer kan je nieuwe invalshoeken en waardevolle inzichten opleveren.”

Waarom werkt de klassieke manier van leidinggeven niet meer?

“De tijd van Command & Control is voorbij”, antwoordt Tine Doms. “Als leider moet je je kwetsbaar durven opstellen. Ook jij bent een mens met ontwikkelpunten en emotionele waarden. Er is geen reden om je manier van leidinggeven te laten sturen door angst of een gevoel van macht. Een goede leider luistert naar zichzelf én naar anderen. Daar stroomt dan vanzelf die noodzakelijke verbinding met je team uit, zowel collectief als individueel.”

“Mensen die zich goed voelen en erkend worden, zijn ook loyaler en presteren beter”, legt Tine verder uit. “Daaraan kan je werken door intervisiemomenten te organiseren. Hoe kunnen je medewerkers van elkaar leren? Hoe zorg je op een leuke manier voor beleving in een virtueel tijdperk? Het loont om daar even bij stil te staan en zo voor meer energie en motivatie te zorgen.”

8 tips van Tine en Olaf om ‘meer hart’ te tonen als leidinggevende

1. Ondersteuning: laat weten dat je er bent voor je medewerkers.

2. Vrijheid en vertrouwen: sta toe dat je medewerkers soms spijbelen.

3. Autonomie: laat je medewerkers ook zelfstandig werken, sta open voor ideeën en suggesties.

4. Appreciatie: vergroot de motivatie door je dankbaarheid uit te drukken.

5. Transparantie: zorg voor een transparante communicatie zodat je team op de hoogte is van wat je van hen verwacht.

6. Beleving: vier successen met een e-peritief, een kleine attentie (bv. pralines, pizza, …) enz.

7. Structuur: help je medewerkers bij het opzetten van een gestructureerde werkplek, een werkschema, …

8. Zelfzorg: zorg voor voldoende activiteiten die je energie geven, aangezien je er als leidinggevende altijd moet staan voor je team.