Delen

Telewerk: geleerde lessen en vooruitzichten

Telewerk: geleerde lessen en vooruitzichten

“Met een sterk telewerkbeleid vang je de grootste uitdagingen op.”

Olaf Raemaekers

Een jaar geleden kreeg de digitalisering binnen veel bedrijven een boost omwille van de corona-uitbraak. Noodgedwongen overschakelen op fulltime telewerk hoorde daar voor de meeste medewerkers ook bij. De vele uitdagingen die daarmee gepaard gingen, werden bij het ene bedrijf al wat beter verteerd dan bij het andere. Maar hoe staat het intussen met dat telewerk, zo’n jaar na de uitbraak van de pandemie? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten, en vooral: hoe zal dit in de toekomst evolueren? Wij stapten met deze vragen af op Itzu Career loopbaancoach Olaf Raemaekers.


Wat is volgens jou de belangrijkste les die we uit het voorbije jaar kunnen trekken?

“Op het vlak van telewerk hebben we gezien dat heel wat bedrijven in snelheid gepakt zijn”, zegt Olaf Raemaekers. “In veel gevallen was er geen tijd om nog een beleid rond telewerk op te stellen, terwijl het wel erg belangrijk is om hier duidelijke regels en afspraken rond te maken. Wat die regels inhouden is afhankelijk van verschillende factoren. De aard van het werk, het type organisatie, de bedrijfscultuur, … Sommige jobs zijn bijvoorbeeld strikt gebonden aan vaste uren waarop men beschikbaar moet zijn of waarbinnen men bepaalde taken moet uitvoeren. Andere jobs zijn dan weer vrijer in te vullen, waardoor ook het telewerkbeleid soepeler kan. Bij het opstellen van een telewerkbeleid is het ook belangrijk om te luisteren naar je medewerkers. Wat vinden zij belangrijk? Dit kan je doen door het thema bespreekbaar te maken en rekening te houden met het welzijn en de ergonomie van je medewerkers.”

 

Wat zijn de voor- en nadelen van telewerk?

“Bij individuele medewerkers hoor je erg uiteenlopende meningen over telewerk”, weet Olaf Raemaekers. “Maar recente onderzoeken tonen ook een aantal voordelen aan die je voor bedrijven kan veralgemenen. Zo besparen bedrijven op vestigingskosten, winnen ze tijd door een betere tijdsindeling, en zien ze de productiviteit van hun medewerkers stijgen. Dit laatste doordat de hogere mate van zelfstandigheid ervoor zorgt dat ze meer verantwoordelijkheid opnemen.”

“Bepaalde nadelen komen ook bij veel bedrijven terug”, gaat Olaf Raemaekers verder. “Telewerk kan bijvoorbeeld een negatief effect op de betrokkenheid van je medewerkers. En dat heeft verschillende gevolgen. Enerzijds vergroot de afstand tot de organisatie zelf, anderzijds lopen je medewerkers meer risico op sociaal isolement. Bovendien zijn heel wat medewerkers minder geneigd om op een vast uur te stoppen met werken, hetgeen hun evenwicht tussen werk en privé verstoort. Daar komt nog bij dat niet iedereen zich thuis zomaar kan afzonderen in een rustige werkomgeving, met concentratieproblemen tot gevolg.” 
 

 

Hoe ziet de toekomst van telewerk eruit?

“Telewerk levert vooral veel voordelen op als het gaat om een beperkt aantal dagen per week”, vertelt Olaf Raemaekers. “Eens je het aantal dagen opkrikt, vergroot de kans op nadelen. In de toekomst zullen we dan ook eerder hybride werken. Daarbij ligt de nadruk op de individuele vrijheid van je medewerkers. Ze zullen op bepaalde momenten kunnen kiezen of ze van thuis uit werken of naar kantoor komen. Bedrijven moeten er dan wel rekening mee houden dat voordelen voor individuele medewerkers soms nadelen inhouden voor een team. Als iedereen resoluut de kaart van het eigenbelang trekt, steken vroeg of laat frustraties en momenten van chaos de kop op. Het is dus belangrijk om concrete en duidelijke maatregelen uit te werken en dit proces te structureren, afgestemd op jouw organisatie.”  

“Eén ding staat vast”, geeft Olaf Raemaekers nog mee. “Ieder individu heeft andere wensen en verwachtingen. De ene persoon wil elke dag van thuis uit werken, de andere twee dagen per week, terwijl nog een andere collega misschien liever fulltime op kantoor aan de slag gaat. De uitdagingen die dit meebrengt voor organisaties, vang je voor een groot deel op met een sterk uitgewerkt telewerkbeleid.”
 

Loopbaancoach Olaf Raemaekers geeft 3 telewerktips voor werkgevers 

  1. Hou het contact tussen je medewerkers warm. Probeer bijvoorbeeld tijdens de middagpauze eens samen virtueel te wandelen. Door deze beweging stimuleer je tegelijkertijd de aanmaak van dopamine, hetgeen letterlijk voor gelukkigere medewerkers zorgt.
  2. Zorg ervoor dat je je medewerkers zo goed mogelijk helpt om hun telewerkplaats comfortabel te maken. Laat hen bijvoorbeeld hun bureaustoel mee naar huis nemen.
  3. Geef je medewerkers voldoende autonomie. Mensen zijn geneigd om van thuis uit langer te werken. Er is dus niets mis met een korte onvoorziene pauze om er nadien met hernieuwde energie weer in te vliegen.

Heb je moeite om een goed telewerkbeleid uit te stippelen en je medewerkers in dit proces te coachen? Itzu Career helpt je graag verder.