Delen

Ontdek de kracht van online leren

Ontdek de kracht van online leren

Redenen genoeg om de talenten van je werknemers voortdurend verder te laten ontwikkelen. Het zorgt er namelijk voor dat ze zich meer betrokken voelen bij hun job én beter voorbereid worden om verschillende rollen binnen je organisatie op zich te nemen. De mogelijkheid om op elk moment en ‘levenslang’ te leren verbetert bovendien je reputatie naar de buitenwereld toe, waardoor je gemakkelijker kandidaten aantrekt.

Het lijkt misschien de efficiënte manier van opleiden. Een PowerPointpresentatie in elkaar steken, er één keer samen met je medewerker(s) doorgaan en iedereen weer aan de slag laten gaan. Maar wil je mensen op korte tijd écht grote stappen laten zetten in hun ontwikkeling? Dan kies je beter voor flexibel online leren, waarbij je je medewerkers comfortabel en op hun eigen ritme laat groeien. Dat geldt zowel voor praktische als theoretische vaardigheden.

De voordelen van online leren

Online leren is meer dan gewoon een filmpje of presentatie streamen. De werknemer gaat meteen zelf aan het werk met de opgedane kennis en kan beroep doen op real-time bijsturing. Online leren verlaagt ook de drempel om vragen te stellen. Voor heel wat medewerkers zal dat het leerproces zelfs aangenamer maken.

Bovendien verlies je met online leren zo weinig mogelijk productieve arbeidstijd. De reistijd naar en van een extern opleidingscentrum valt al weg. Daarnaast begint de werknemer dankzij het wegvallen van de verplaatsing met volle energie aan de opleiding. Die energie zorgt op zijn beurt voor meer motivatie én meer aandacht voor het opleidingsmateriaal.

In de praktijk

Er bestaan heel wat onlinetools die ‘trainers’ of meer ervaren medewerkers kunnen inzetten om collega’s op een efficiënte manier nieuwe vaardigheden aan te leren. Kan je een nieuwe taak bijvoorbeeld opsplitsen in kleinere onderdelen? Dan is het misschien handig om deze te vatten in korte instructiefilmpjes. Deze kan je vervolgens verzamelen op een platform, waar de filmpjes gekoppeld worden aan veelgestelde vragen. Voorzie ook steeds de optie om eigen vragen te stellen, eventueel via chat.

Gaat de opleiding over een heel praktische skill? Dan kan je die zelfs aan de hand van Virtual Reality ‘games’ aanleren. Daar zijn op zichzelf een aantal voordelen aan verbonden. In de eerste plaats geven deze games je werknemers een heel realistische ervaring met de taak, zonder enig risico te lopen bij een eventuele fout. Daarnaast kunnen ze op deze manier eenzelfde taak tientallen keren herhalen, zodat het ‘echte werk’ nadien al meteen vertrouwd aanvoelt. Uiteraard blijft een live training via videoconferentie ook een prima manier om je medewerkers een nieuwe skill bij te brengen.

Belangrijke rol van een trainer bij online leren

Net zoals bij elke vorm van leren, maak je van online leren enkel een succesverhaal door passende begeleiding aan te bieden. Om de gewenste resultaten te behalen, besteed je best aandacht aan enkele potentiële valkuilen:

- voorbereiding is key: vaak krijgt een meer ervaren werknemer de rol van trainer toegeschreven. Enerzijds moet je voor deze persoon voldoende tijd voorzien voor de begeleiding. Anderzijds kan de training enkel slagen indien hij of zij zelf over de juiste training skills beschikt (hetgeen niet evident is).

- begrijpend leren: je let er best op dat de lerende werknemer niet gewoon overneemt wat hij ziet, maar ook begrijpt waarom hij elke handeling stelt. Anders komt hij later in de problemen als een situatie verschilt van die tijdens het leerproces.

- goede gewoonten: een ervaringsdeskundige kan zich doorheen de jaren bepaalde werkmethoden eigen gemaakt hebben die niet per se de meest efficiënte zijn. Het is dan niet gewenst om deze door te geven aan de lerende werknemer