Delen

Naar een nieuwe invulling van de werkplekervaring

Naar een nieuwe invulling van de werkplekervaring

“Wellicht stel je in de toekomst een Workplace Experience Manager aan om HR, Facility en IT met elkaar te verbinden.”

De gezondheids-, economische en sociale crisis heeft een niet te miskennen impact op de arbeidsmarkt. Onze werkmethodes, -omgeving en -behoeften zijn geëvolueerd. Daarom zal onze werkplek – zowel de fysieke als de digitale – er in de toekomst helemaal anders uitzien. De werkplekervaring zal daarbij centraal komen te staan.

De werkplek van morgen is dynamisch, hybride en verbonden. Het is een esthetisch en hygiënisch verzorgde omgeving die je bedrijfscultuur uitstraalt, en die persoonlijke ontwikkeling en een rijke uitwisseling stimuleert bij je medewerkers. Het belang van wellbeing op het werk zal in die mate groeien, dat facility management en HR steeds meer naar elkaar toegroeien. Uit die fusie zullen zelfs Workplace Experience Manager functies ontstaan, om de tevredenheid en samenwerking onder medewerkers te bevorderen.

Werkplekervaring bestaat uit 3 componenten

Het wereldwijde onderzoek The Workplace Experience Revolution verdeelt de manier waarop medewerkers hun werkomgeving ervaren in drie verschillende clusters: doen, zien en voelen. Voor de best mogelijke werkplekervaring moet een medewerker tevreden zijn over alle drie de componenten. Een hoge score op de combinatie van ‘doen, zien en voelen’ betekent met andere woorden dat medewerkers zich ondersteund voelen om hun werk optimaal uit te voeren.

Doen: dingen gedaan krijgen

Deze component gaat over de vraag of de werkomgeving medewerkers in staat stelt om productief aan de slag te gaan. Zowel individueel als in samenwerking met collega’s. Is de werkplek voldoende veilig en aangenaam om zorgeloos taken uit te voeren en kennis te delen?

Zien: duurzaamheid en imago

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is steeds vaker een belangrijk punt voor zowel nieuwe klanten als nieuwe talenten. Duurzaam facility management en een positieve reputatie op het vlak van werkplekervaring vergroten de aantrekkingskracht van je bedrijf.

Voelen: bedrijfscultuur en trots

De manier waarop een organisatie zich inspant voor een positieve werkplekervaring, staat in rechtstreeks verband met haar appreciatie ten opzichte van haar medewerkers. En die appreciatie beïnvloedt hoe trots een medewerker is op de bedrijfscultuur én de werkplek zelf.

Wat met de combinatie van fysieke en digitale werkplekken?

Ook wanneer social distancing uit onze samenleving verdwijnt, zullen medewerkers deels blijven telewerken. Om de werkplekervaring te blijven optimaliseren in elke situatie, zijn er goede tools nodig. Denk bijvoorbeeld aan artificiële intelligentie als een soort van personal assistant.

Om collega’s te blijven zien en de connectie met het bedrijf te behouden, blijft het kantoor een belangrijke rol spelen, zij het met een andere invulling. De focus verschuift daar naar het bevorderen van interactie en creativiteit. Meer gezellige hoekjes, minder klassieke eilanden. Ook coworking spaces zullen helpen om de sociale banden opnieuw aan te knopen. Zo kunnen medewerkers enerzijds hun pendeltijd sterk terugdringen, en anderzijds heel wat interessante ontmoetingen en kruisbestuivingen opzoeken.

Werkplekervaring boetseren in cocreatie met medewerkers

Over het waarom en het hoe van de werkplek denk je best na in cocreatie met je medewerkers. Het zijn namelijk zij die er dagelijks gebruik van maken en de zaak doen draaien. Hoe ziet de ideale werkplek er voor je medewerkers uit? Waarom willen ze de huidige omgeving aanpassen? Door hen bij de optimalisatie van de werkplekervaring te betrekken, voelen ze zich waardevoller en werken ze productiever.

Om de slaagkansen van deze cocreatie te vergroten, is een hechte samenwerking tussen HR en Facility onontbeerlijk. Terwijl facility management vroeger vaak tot de afdeling financiën behoorde, wordt het nu steeds meer een HR-aangelegenheid. Het zou zelfs best kunnen dat je in de toekomst een Workplace Experience Manager aanstelt om afdelingen als HR, Facility en IT met elkaar te verbinden. Deze manager is dan dé sleutelfiguur die gesprekken in goede banen leidt en overal van op de hoogte is.