Delen

ITZU Sustainability Academy maakt duurzaam ondernemen tastbaar

ITZU Sustainability Academy maakt duurzaam ondernemen tastbaar

“It’s your future we care about”

Je zal niet snel iemand tegenkomen die de toestand van het milieu, gezonde voeding of voldoende beweging volstrekt onbelangrijk vindt. Toch merk je in onze samenleving een belangrijke discrepantie tussen een duurzame houding en duurzaam gedrag. Als pionier op het gebied van sustainability trekt ITZU haar duurzaamheidsinspanningen steeds verder door. Onze Sustainability Academy is er om zowel binnen als buiten onze bedrijfsmuren opleiding, motivatie en inspiratie te verspreiden, met een groeiende duurzaamheidsimpact tot gevolg.

Hoe kom je tot een succesvolle, duurzame gedragsverandering? ‘Motivatie’ is op deze vraag het meest voor de hand liggende antwoord. En dan nog het liefst intrinsieke motivatie. Wil je gedrag echt beïnvloeden, dan moet je die intrinsieke trigger bij je doelpubliek ontdekken, om er vervolgens mee aan de slag te gaan. Met de ITZU Sustainability Academy spelen we vooral in op mensen hun ambitie om samen met anderen een steentje bij te dragen en hun gevoel van betrokkenheid.

Community in beweging zetten met EMI-methode

Zichtbaar duurzaam gedrag motiveert anderen. Voor mensen die zelf niet bewust met duurzaamheid bezig zijn, kan de sociale omgeving zelfs een bepalende rol spelen. Bij ITZU laten we ons niet ontmoedigen door wat er in de samenleving verkeerd loopt op het vlak van duurzaamheid. In plaats daarvan focussen we net op alle duurzame acties waarmee we wél het verschil kunnen maken.

Dat is meteen ook de insteek van onze inhouse ontwikkelde EMI-methode. In onze missie om talenten te laten ontplooien, besteden we veel aandacht aan de bewustmaking en opleiding rond duurzaamheid, zowel bij onze medewerkers, klanten als leveranciers.

De EMI-methode staat voor:

- Educate: door mensen bewust te maken van hun eigen (al dan niet) duurzame handelen, versterk je hun motivatie om de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast is het belangrijk om hen duidelijk te maken welke specifieke motieven er achter duurzaam gedrag zitten.

- Motivate: door onze medewerkers en stakeholders te sensibiliseren rond duurzaamheid, moedigen we hen aan om zelf een stuk verantwoordelijkheid op te nemen. Daarbij schenken we aandacht aan het belang van welvaart voor onze toekomstige generaties, en de rol die een gezond klimaat en een sterke planeet daarin spelen.

- Inspire: alleen wanneer je het gevoel hebt dat zowat iedereen in je omgeving werkelijk om duurzaamheid geeft, krijg je een positieve stimulans om ook zelf in actie te schieten. Daarom geven we in ons eigen ondernemen graag actief het goede voorbeeld.

 

Van theorie naar praktijk

Duurzaam gedrag wordt niet typisch ingegeven door eigenbelang, financiële voordelen of andere vormen van persoonlijk prijsbeleid. In de meeste gevallen gedragen we ons duurzaam omdat anderen het van ons verwachten, of omdat we iets goed willen doen voor anderen of het milieu. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen deze twee inzichten mee te geven:

- de mate waarin anderen zich duurzaam gedragen en hier belang aan hechten

- de manier waarop verschillende duurzame gedragingen positieve effecten hebben op mens en milieu

Daarnaast hebben we allemaal een inbouwde drang naar consistentie. Om die reden kan het averechts werken als je alleen maar benadrukt wat men nog niet goed doet. Door mensen ervan bewust te maken welke handelingen ze wél al stellen om onder meer klimaatopwarming tegen te gaan, zien ze zichzelf ook meer als iemand die zich duurzaam gedraagt. Om hun daden niet te laten botsen met dat ‘nieuwe’ zelfbeeld, versterken ze hun positieve gedragingen vervolgens nog.

Omdat klinkende theorieën nog mooier worden als je ze in de praktijk zet, betrekt de Sustainability Academy medewerkers, klanten en leveranciers bij:

- workshops

- webinars

- bewustmakingssessies

- interactieve oefeningen

- seminars

Voorbeelden van thema’s die we daarbij aan bod laten komen zijn:

- Hoe gaan we om met water en beperken we waterverspilling?

- Hoe kunnen we samen een bijdrage leveren ten voordele van natuur en milieu?

- ‘Meer bewegen = beter mentaal welzijn’ (waarin onder meer wandelmeetings een rol spelen)

- Hoe kunnen we duurzaamheid integreren in onze bedrijfsprocessen? (bv. in vacatures, sollicitatieprocedures, opleidingen enz.)

- Het belang van diversiteit en inclusiviteit

- Welke extra diensten kunnen we voorzien om klanten te ontzorgen?

Elke stap vooruit is een stap die telt

Dankzij de nationale dekking van ITZU krijgen we de mogelijkheid om een brede impact te maken. Een mooie kans die we natuurlijk maximaal willen benutten. Daarom gingen we op zoek naar manieren om duurzaamheid in onze eigen business te implementeren en zo onze omgeving te inspireren. Onze ‘Handen uit de mouwen’-acties zijn daar een resultaat van.

Enkele acties die we samen met onze medewerkers en stakeholders op poten zetten:

- Zwerfvuilactie: medewerkers ruimen zwerfvuil op rondom alle ITZU-kantoren, nationaal verspreid.

- Webinar ‘Duurzaam werken’: duurzaamheid bekijken vanuit people, planet en profit.

- Lunch-walk: winterse wandeling tijdens de lunch om het belang van mentaal welzijn, beweging en gezonde voeding (warme kop soep nadien) te benadrukken.

- Sustainable Day: klantenevent rond duurzaam ondernemen.

- …

Van bescheiden initiatieven tot grote events of campagnes. Elke vorm van opleiding, motivatie of inspiratie voor duurzaam gedrag maakt de nodige impact. Om mensen actief te sensibiliseren levert ITZU met plezier haar bijdrage aan de hand van onze eigen sustainable inspanningen.