Delen

ITZU Inspirators: van ‘medewerkers behouden’ naar employee delight

ITZU Inspirators: van ‘medewerkers behouden’ naar employee delight

“Ook de arbeidsmarkt is een buyer’s market”

Karine Plas, Training Advisor

Door de schaarste op de arbeidsmarkt stellen bedrijven niet enkel een marketingstrategie op voor hun klanten, maar ook voor hun medewerkers. Eerst moet je getalenteerde kandidaten aantrekken. Nadien geef je hen de best mogelijke ervaring om hen aan boord te houden. En in het beste geval zorgen ze zelf spontaan voor nieuwe instroom. Om die laatste stap in vervulling te zien gaan, moeten bedrijven werk maken van hun employee delight. Daarvan kent ITZU Inspirator Karine Plas (Training Advisor bij Itzu Training) alle ins en outs.

“Heel wat organisaties zijn al in actie geschoten”, weet Karine Plas. “Vooral degenen die de war for talent heel duidelijk voelen, brengen nu volop hun employee journey in kaart. Daarbij ligt de nadruk bovendien niet alleen op het aantrekken en onboarden van medewerkers, maar wordt het volledige levenspad van een medewerker uitgepluisd. Ik kies trouwens bewust voor de term ‘levenspad’ in plaats van ‘carrièrepad’. Want organisaties die hun employee journey serieus nemen, kijken verder dan het professionele leven.”

Op welke manier gaat employee delight verder dan ‘gewone’ tevredenheid?

“Als je een employee journey op de juiste manier wilt uitstippelen, maak je geen onderscheid tussen werk en privé”, legt Karine Plas uit. “Je zoekt naar manieren om beide aspecten zo goed mogelijk te integreren. Dit steunt op de redenering dat een mens niet uit twee aparte delen bestaat, maar een holistisch wezen is waarin werk en privé verweven zitten.”

“Wie naar employee delight streeft, gaat op zoek naar een employee journey waarin je je medewerkers zo goed mogelijk tevredenstelt, zonder daarom meteen loonsverhogingen, fitnessprogramma’s of uitgebreide maaltijdmogelijkheden in het rond te strooien. In eerste instantie kijk je naar de bestaande moeilijkheden waar medewerkers tegenaan lopen en hoe je daar als organisatie aan tegemoet kan komen. Je denkt na over stappen die je kan zetten om voorbij ‘tevredenheid’ te gaan, en ervoor te zorgen dat je medewerkers ‘delighted’ zijn.”

Om daartoe te komen, kijkt Karine Plas in de richting van technologie: “De technologie laat toe om bepaalde employee delight processen te optimaliseren. Waarom zouden we die kans dan laten liggen? Natuurlijk komen er investeringen kijken bij de ontwikkeling van de nodige apps en andere toepassingen, maar de ROI daarvan mag je niet onderschatten. Delighted medewerkers verbeteren namelijk niet enkel je reputatie naar nieuwe kandidaten toe. De positieve verhalen bereiken ook klanten en prospects. Daarnaast voelen delighted medewerkers zich meer betrokken bij je bedrijf, hetgeen op zijn beurt tot een hogere productiviteit leidt.”

Hoe zie je die technologieën voor employee delight in de praktijk?

“Daar kan ik je verschillende voorbeelden van geven”, zegt Karine Plas. “Stel dat een medewerker een eerste kind verwacht. Dat is op zich heuglijk nieuws, maar er komt ook op het werk heel wat geregel bij kijken. Denk maar aan ouderschapsverlof, hospitalisatieverzekering, aanpassing van het loon omdat deze persoon nu iemand ‘ten laste’ heeft, impact op de werkuren omdat ze het kindje naar de crèche moeten brengen, … Er komt met andere woorden veel op een nieuwe ouder af.”

De meeste werkgevers laten hun medewerkers zelf uitzoeken hoe ze alle werkgerelateerde veranderingen in zo’n situatie moeten aanpakken. Maar zou het geen verademing zijn als je als medewerker via een app kan aangeven dat je een kindje verwacht? En dat je daaropvolgend automatisch een mailtje krijgt met alle stappen die van jou verwacht worden, alle documenten die je daarvoor nodig hebt, én een uitnodiging van HR om de impact op je loon en werkschema te bespreken? Dát is employee delight.”

“Hetzelfde principe geldt bij minder ingrijpende situaties”, gaat Karine Plas verder. “Een medewerker is aan het wegdromen op booking.com en ziet plots een interessante aanbieding voorbijkomen. Hij of zij wil meteen boeken om de aanbieding niet mis te lopen, maar moet eerst nog verlof aanvragen. Zou het dan niet enorm fijn zijn voor die persoon om met enkele klikken op de smartphone verlof aan te vragen én goedgekeurd te krijgen? En dat kan net zo wanneer een wijziging in de planning nodig is voor een afspraak bij de dokter of de tandarts.”

“Sommige bedrijven staan al heel ver in dit proces”, concludeert Karine Plas. “Anderen richten zich nog vooral op on- en offboarding. Persoonlijk ben ik erg benieuwd naar de nieuwe mogelijkheden wanneer marketeers ook de arbeidsmarkt onder handen nemen en alles in het werk stellen om medewerkers te delighten. Dit resulteert ongetwijfeld in een win-win voor medewerkers én werkgevers.”