Delen

Een opgeleide werknemer is er twee waard

Een opgeleide werknemer is er twee waard

Bij ITZU hechten we heel wat belang aan ‘het ontpoppen’ van werknemers. Interne opleidingen horen steevast bij het traject van onze vlinders. En daar plukken zowel zij als onze organisatie de vruchten van. Net zoals jij, worden ook wij wel eens geconfronteerd met onterechte vooroordelen over het bijscholen van werknemers. Stuk voor stuk clichés die we – vanuit eigen ervaring – graag de wereld uit helpen.

De grootste angst van een werkgever? Tijd en geld investeren in een werknemer die kort daarna de benen neemt en bij een ander bedrijf zijn of haar nieuw verworven talenten inzet. Aan deze redenering schort echter een en ander. En we delen graag met jou wat.

Meer loyaliteit dankzij vakkennis

Het klopt dat medewerkers tegenwoordig vrij behendige ‘jobhoppers’ zijn. Maar dat zou bedrijven niet mogen afschrikken om hen vakspecifieke kennis bij te brengen via interne of externe opleidingen. Een werknemer die helemaal op de hoogte is van wat er gaande is binnen zijn werkgebied, voelt namelijk meer waardering voor zijn job én werkplek. Je werknemers dopen zich om tot experts in hun vak, wat hen meer werkplezier bezorgt. Bovendien vergroot ook hun geloofwaardigheid naar collega’s en klanten toe.

Daarnaast zorgen betere kwalificaties voor een duurzamere inzetbaarheid. Continu leren en ontwikkelen geeft medewerkers de mogelijkheid om nieuw gedrag aan te leren en voorkomt dat ze terugvallen in oude (mogelijk ongewenste) gewoontes. En laat dat nu net een uitstekende manier zijn om als organisatie stappen vooruit te zetten, je wendbaarheid te vergroten en soepeler in te spelen op de veranderingen van vandaag.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgevers

We hebben er allemaal baat bij dat zoveel mogelijk bedrijven dit ‘opleidingsgedachtegoed’ ter harte nemen en uitdragen. In de gedeelde verantwoordelijkheid van ‘het trainen van personeel’ schuilt namelijk een belangrijk voordeel. Als iedere medewerker de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen, is de kans groot dat jouw openstaande functie door een expert ingevuld wordt. Jij profiteert dus mee van de geschoolde werknemers van je concullega’s en vice versa.

Staan je medewerkers niet te springen om zich toe te leggen op een opleiding? Dan kan het helpen om hen te betrekken bij de ontwikkeling van je bedrijfsvisie en -strategie. Waar wil je met je organisatie naartoe en wat heb je daarvoor nodig, dus ook aan kennis en vaardigheden? Als je werknemers mee richting kunnen geven aan hun eigen opleidings- en ontwikkelingsplan, versterkt dit hun betrokkenheid bij het doel en staan ze meer open om bij te leren.

Bovendien begint de effectiefste training of coaching met een degelijke competentiescreening en een heldere analyse van de bedrijfsdoelstellingen. Onze gescreende professionals van Itzu Training gaan op deze manier te werk voor een uitgekiend trainingsprogramma op maat.