Delen

Deze vaardigheden heb je nodig op de werkplek van de (nabije) toekomst

Deze vaardigheden heb je nodig op de werkplek van de (nabije) toekomst

“Nieuwe skills moet je duidelijk definiëren, om ze nadien correct aan te leren”

Dat digitale technologieën en toepassingen van artificial intelligence (AI) ons werkleven sterk beïnvloeden, staat vast. Dat de coronacrisis deze evolutie een versnelling hoger schakelde ook. De benodigde vaardigheden op de werkvloer zullen er in de nabije toekomst dan ook anders uitzien dan vandaag. Er ontstaan zelfs volledig nieuwe jobs. Het enige wat we nu nog moeten uitpluizen is: welke specifieke skills zijn er nodig, en hoe gaan we mensen hiervoor opleiden? Geen eenvoudige opdracht.

Onderzoeksinstelling McKinsey stelde zich diezelfde vragen. Daarom onderzocht het instituut in 15 landen onder meer welke jobs verloren zullen gaan, en welke nieuwe jobs we moeten creëren. Enerzijds keken de onderzoekers daarbij naar het soort van high-level skills en emotionele en sociale vaardigheden die aan belang zullen winnen. Anderzijds brachten ze ook de verminderende nood aan fysieke skills en ‘basic’ cognitieve skills in kaart.

Het belangrijkste doel van het onderzoek was om de vaardigheden van de toekomst heel duidelijk te definiëren, zodat overheden, opleidingsinstellingen en trainers aan de slag kunnen om zowel nieuwe als ervaren arbeidskrachten te matchen met de jobs van de toekomst.

Rechtstreeks effect op werkleven

Uiteindelijk wist het McKinsey Global Institute 56 zogenaamde DELTA’s te identificeren die medewerkers ten goede zullen komen. Elke DELTA komt overeen met een combinatie van vaardigheden en attitudes, waardoor de term ‘vaardigheid’ of ‘skill’ te beperkt zou zijn. Men stelt vast dat personen die deze DELTA’s reeds beheersen, ook vandaag al meer kans maken op tewerkstelling, een hoger inkomen en hogere jobtevredenheid.

- Tewerkstelling is in sterke mate verbonden met het beheersen van DELTA’s die met zelfleiderschap te maken hebben, zoals adaptability, omgaan met onzekerheid, en boodschappen en taken interpreteren.

- Hogere inkomens worden het meest geassocieerd met de vier categorieën van vaardigheden die het minst ontwikkeld waren onder de deelnemers van het onderzoek. Het ging daarbij om planningen en werkmethoden opstellen, software gebruiken en ontwikkelen, digitale systemen begrijpen en communicatie. Vooral digitale skills hebben vandaag al een groot effect op het inkomen.

- Jobtevredenheid hangt net zoals tewerkstelling samen met bepaalde aspecten van zelfleiderschap. Vooral mensen hun vaardigheden op het vlak van zelfmotivatie, zelfzekerheid en omgaan met onzekerheid hebben er een impact op.

Onmisbare input voor onderwijs en training

Het McKinsey-onderzoek toont duidelijk aan dat bepaalde skills die in de toekomst meer dan ooit ons werkleven zullen bepalen, niet allemaal in de klassieke opleidingsplanningen van vandaag verwerkt zitten. Om zowel jong als oud te wapenen tegen de uitdagingen van de snel veranderende arbeidsmarkt, is er dus nog werk aan de winkel.

Enerzijds is verder onderzoek nodig om de vaststellingen in verband met belangrijker wordende vaardigheden om te zetten naar methodes om deze vaardigheden op een impactvolle manier aan te leren. Daarnaast zal het geen sinecure worden om deze doorheen bestaande opleidingssystemen te verweven, zowel voor jonge studenten als voor volwassenen die op zoek zijn naar upskilling. Uit de studie van McKinsey kwam bijvoorbeeld naar voren dat hoger opgeleiden ‘zwakker’ scoren op het vlak van zelfleiderschap en interpersoonlijke vaardigheden. Hetgeen erop wijst dat zachte skills meer aandacht verdienen in de leerplannen van onze onderwijsinstellingen.

Nog veel om naar uit te kijken

Vandaag gebruiken we al vergevorderde methodes om specifieke opleidingsnoden vast te stellen en vervolgens training en coaching op maat aan te bieden. In de toekomst zullen wetenschappers echter (AI-)systemen uitdokteren die voor elk individu duidelijk maken welke vaardigheden deze persoon kan bijleren of bijschaven om de juiste opleiding of job te vinden en succes te boeken op de werkvloer en daarbuiten.

Wij horen hierin meteen een pleidooi om levenslang leren voor iedereen mogelijk en makkelijk te maken. Want door je kennis, competenties en vaardigheden voortdurend uit te breiden, maak je jezelf toekomst-proof.