Delen
De 5 belangrijkste HR-trends voor 2019

De 5 belangrijkste HR-trends voor 2019

De bedrijfswereld staat niet stil, ook in 2019 steken nieuwe trends de kop op. Wat staat er op de HR-agenda volgend jaar? Wij geven je alvast een voorsmaakje van wat je te wachten staat.

1. Investeer in talentmanagement

Een continue informatie-uitwisseling staat in 2019 centraal. De jaarlijkse evaluatiegesprekken voldoen niet meer en worden ingewisseld voor meerdere contactmomenten. Speel slim in op de noden van jouw werknemers en ga nog meer in dialoog. Zo creëer je een stimulerende werkomgeving en geef je jouw bedrijf een stevige boost.

2. Employer Branding: de wie, wat en waarom van je bedrijf

Neem je bedrijfs-DNA kritisch onder de loep. Waarom zouden nieuwe werknemers voor jouw bedrijf kiezen? Een aantrekkelijk uithangbord van je organisatie levert een groot concurrentievoordeel op. Je trekt zo de juiste kandidaten aan en het bevordert de huidige werksfeer, win-win dus!

Probeer je DNA ook expliciet neer te pennen. Pas dan zullen zowel huidige als toekomstige werknemers weten waar je als bedrijf echt voor staat. Daarnaast zal het ook dienen als kapstok om de cultuur echt te laten leven.

3. Een shift in het recruteringsproces

Het tijdperk van de competentiegedreven rekruteringsprocedure is voorbij. De nadruk verschuift naar de soft skills van de kandidaat. Past de kandidaat binnen jullie bedrijfscultuur? Heeft hij/zij de juiste drijfveren? De hard skills blijven een belangrijke rol spelen, maar de kandidaat krijgt meer en meer de kans om deze verder te ontwikkelen in het werkveld.

4. Strategische Personeelsplanning

Gedaan met brandjes blussen door dit handig HR-hulpmiddel. Door een heldere organisatiestrategie te ontwikkelen schep je een beeld van de huidige werksituatie en werp je een blik in de toekomst. Waar wil je organisatie naar toe? Hoeveel werknemers hebben we nu en in de toekomst nodig? Met deze belangrijke vragen kan je voorbereid naar de bedrijfsambities toewerken.

5. Meer flexibiliteit op de werkvloer

Bewust omgaan met Duurzame Inzetbaarheid is een denkoefening die elke HR-manager moet maken. Een leeftijdsbewust beleid helpt jonge en oude werknemers een perfecte balans vinden tussen werk en privé. Door een open beleid hierover te voeren bevorder je de werksfeer en het enthousiasme van de werknemers.

Je bedrijf klaarstomen voor de toekomst?

Neem contact op en wij begeleiden je met een HR-oplossing op maat!

Start hier