Delen

5 goede voornemens voor jouw organisatie

5 goede voornemens voor jouw organisatie

Gezonder eten, meer bewegen, meer quality time doorbrengen met familie en vrienden, … Je persoonlijke goede voornemens schieten je wellicht vlot te binnen. Maar wat moet er in 2020 veranderen aan je bedrijf(svoering)? Naast de cijfermatige jaardoelstellingen die je al tot in de puntjes uitgewerkt hebt, bestaan er namelijk maatschappijbrede trends die je niet links wilt laat liggen volgend jaar. Wij geven er vijf mee die jouw organisatie relevant helpen houden.

Voornemen 1: mensen boeien met authentieke storytelling

Vanaf 2020 kan jouw contentmarketing écht niet meer zonder storytelling. Niet te verwarren met wollige sprookjes die jouw product of dienst als held naar voren schuiven. Effectieve storytelling zet echte mensen centraal. Klanten, medewerkers, inspirerende figuren of volledige teams die de hoofdrol spelen in een waargebeurd verhaal rond jouw bedrijf.

‘Wel niet makkelijk’, horen we je denken, ‘om dat over te brengen aan mensen die amper een seconde naar mijn Facebookpost kijken’. En je hebt gelijk. Hecht daarom belang aan de kwaliteit van onder meer de foto’s, video’s en blogposts waarmee je de aandacht wilt trekken.

Voornemen 2: HR-data beter gebruiken

Voor jouw HR-afdeling is ‘HR-analytics’ geen onbekend concept. Maar worden die analytics optimaal gebruikt om alle mensgerelateerde problemen binnen je organisatie te identificeren en analyseren? Laten we een stapje terugzetten en beginnen met het goede nieuws: waarschijnlijk worden alle gegevens om je HR-analytics te optimaliseren nu al bijgehouden. De puzzelstukjes liggen dus op tafel, je moet ze enkel nog herschikken om zicht te krijgen op het hele plaatje.

Beginnen doe je met de rand van de puzzel, het HR-kader waarbinnen je orde brengt in het kluwen van data. Zorg ervoor dat je de meer complexe – zelfs voorspellende – personeelsvragen net zo snel kan beantwoorden als de basisvragen. ‘Binnen welke afdelingen zullen werknemers mijn organisatie sneller verlaten en wanneer?’ beantwoord je aan de hand van HR-analytics dus even vlot als ‘Hoeveel werknemers telt mijn organisatie?’.  

Voornemen 3: meespringen op de technologietrein

Technologieën als Virtual Reality (VR) en Artificial Intelligence (AI) zijn – in tegenstelling tot wat hun flitsende namen doen vermoeden – niet enkel weggelegd voor grensverleggende technologiebedrijven. Experts zien AI zelfs als de drijvende kracht achter de vierde industriële revolutie. Al je budgetten heroriënteren richting nieuwe technologieën is misschien wat overdreven, maar hou innovaties als deze wel goed in de gaten om in eerste instantie hun effect op jouw sector te begrijpen.

Geautomatiseerde processen worden soms verkeerdelijk onder ‘artificiële intelligentie’ geklasseerd. AI volgt echter geen stappen die jij het opdraagt, het leert zélf hoe het data beter kan begrijpen en komt op de proppen met waardevolle inzichten en strategieën. Klinkt best interessant, niet?

Toepassingen van VR kan je bijvoorbeeld zoeken binnen HR. Hebben kandidaten specifieke praktische vaardigheden nodig? Met VR test je ze nog tijdens het sollicitatiegesprek óf voorzie je na de indiensttreding opleidingen zonder een medewerker in te moeten zetten voor een-op-eenbegeleiding.

Voornemen 4: facilitaire diensten uitbesteden

Facilitaire diensten zijn de cement tussen de bakstenen of, voor wie in gedachten al aan de kersttafel zit, de mascarpone in de tiramisu. Zonder deze ondersteunende dienstverlening kan een bedrijf zijn kernactiviteiten niet optimaal uitvoeren. Maar facility management doet meer dan ondersteunen. De verschuiving van puur operationeel facility management naar een meer strategische invulling zal je niet ontgaan zijn. Denk maar aan duurzaam ondernemen of zorgen voor een aangename werkomgeving.

Waar het mogelijk en financieel voordelig is, kiezen organisaties er dan ook steeds vaker voor om operationele facilitaire diensten uit te besteden. Zo profiteren ze van meer flexibiliteit én expertise. Bij ITZU staan we volledig achter de evolutievan ‘What’s in it for me?’ naar ‘What’s in it for we?’. Een duurzaam partnerschap tussen een bedrijf en een externe facilitaire dienstverlener laat beide partijen immers toe om te innoveren en hun volle potentieel te bereiken.

Voornemen 5: leiderschap aanpassen aan millennials

In de zoektocht naar talent wil je niet met een “OK, boomer” afgewimpeld worden. De millennials die klaarstaan om belangrijke veranderingen in gang te zetten in jouw organisatie, staan helemaal achter het ‘nieuwe werken’. Om hun interesse te wekken en behouden, kan je leiderschap misschien een update gebruiken. Niks om tegenop te kijken! Want de mensgerichte, open en flexibele aanpak die zo in de smaak valt bij Generatie Y helpt ook werknemers uit andere generaties ontpoppen tot hun beste zelf.