Delen

Nieuws

Nieuws

De vloek van de Kwalitovenaar

Er was eens een kabouterdorpje in een bos hier heel ver vandaan. Zijn bijzondere naam ‘Kwalidorp’ had het te danken aan de grote gele KwaliTijdsmeter in het midden van het dorpsplein. Duizend jaar geleden liet de Kwalitovenaar deze meter in het dorp achter. Hij sprak daarbij een verontrustende vloek uit: “De wijzer op deze KwaliTijdsmeter moet áltijd in het groen blijven staan. Zakt hij in het rood, dan zal elk kaboutergezin in dit dorp een ongelukkige tijd tegemoet gaan.”

Tot voor enkele tientallen jaren geleden hoefden de kabouters zich geen zorgen te maken. Ze fietsten allemaal vrolijk naar hun werk, kwamen ‘s avonds bij elkaar over de vloer om gezellig bij te praten en namen in het weekend uitgebreid de tijd om hun paddenstoeltjes netjes in orde te brengen. Wat een heerlijke tijd was dat.

Maar de tijden veranderden. En ook de KwaliTijdsmeter bleef niet stilstaan. Langzaam maar zeker zakte de wijzer richting de gevaarlijke, rode zone. Op een koude vrijdagavond trok de Opperkabouter samen met haar man naar de KwaliTijdsmeter voor hun wekelijkse metercontrole.

“Ik denk dat het bijna zover is”, zei de Opperkabouter met een lichte trilling in haar stem. “Morgenvroeg roep ik het hele dorp samen, zodat we samen het slechte nieuws kunnen verwerken.”

“Maar niemand gaat komen opdagen”, merkte haar man op. “De laatste jaren heeft iedereen in het dorp het zo druk, dat ze geen tijd meer hebben om er voor elkaar te zijn. Ze staan in de file op het hazenpad, werken zich elke dag te pletter en brengen nauwelijks nog tijd door met de kabouters die ze graag zien.” De Opperkabouter slaakte een diepe zucht: “We zullen wel zien. Ik kan het zelf maar moeilijk verkroppen dat mijn Kwalikabouters steeds ongelukkiger worden. Ik laat de oproep in elk geval doorgaan.”

De volgende ochtend kwamen een aantal kaboutergezinnen na het horen van de oproep druppelsgewijs aan op het dorpsplein. Allemaal warm ingeduffeld tegen de koude en met een gespannen blik richting de KwaliTijdsmeter. En toen brak het jarenlange gevreesde moment aan. Luttele ogenblikken nadat de eerste zonnestralen het plein bereikten, zette de stroeve wijzer van de KwaliTijdsmeter zich in beweging. De Kwalikabouters hielden hun adem in, bang voor wat hen te wachten stond.

Plots viel er een grote schaduw over het plein. Was dit het begin van alle tegenspoed? Een jong Kwalikaboutertje dat samen met zijn moeder naar het plein gekomen was, trok grote ogen. “Mama! Mama! Kijk daar!”. “Nu even niet, schat”, antwoordde zijn moeder droef.

“Maar mama, kijk achter ons in de lucht!”, drong het kabouterjongetje aan.

Samen met enkele andere omstaanders draaide de moeder zich om. Tot ieders grote verbazing was het niet de vloek van de Kwalitovenaar die een enorme schaduw over het dorp wierp. Het was een gigantische gele vlinder die de zonnestralen blokkeerde.

Hij had precies dezelfde gele kleur als de KwaliTijdsmeter. Maar waarom daagde dit prachtexemplaar plots op in Kwalidorp?

Nog voordat de kabouters de vlinder goed konden bekijken, sloeg hij met zijn sierlijke vleugels. In slechts drie grote vleugelslagen vloog hij rond het hele dorp. Terwijl de Opperkabouter de vlinder probeerde bij te houden, viel haar oog op de KwaliTijdsmeter. “Hé, de wijzer is aan het stijgen! Hij stijgt, hij stijgt!”

Alle kabouters barstten uit in vreugde en gooiden hun puntmutsjes in de lucht, zo hoog als ze konden. Nadat ieder zijn eigen mutsje weer opgeraapt had, keken ze snel weer naar boven om de gele vlinder te bedanken voor zijn hulp met de KwaliTijdsmeter. Maar de vlinder was nergens meer te bespeuren.

Het Kwalikaboutertje dat de vlinder als eerste zag, kon zijn enthousiasme niet de baas. “Mama, dit is de allerbeste dag van mijn hele leven! Gaan we dit vieren met een leuke buitenspeeldag? Alsjebliieeef?” Zijn moeder schudde haar hoofd. “Nee, schat. Ik moet eerst nog even checken of ik geen mail gekregen heb van … Goh, eigenlijk … Weet je wat? Wij gaan met z’n tweetjes verse koekjes bakken en ze lekker oppeuzelen in de Kwalispeeltuin.”

En vanaf die dag bleef de KwaliTijdsmeter op zijn hoogste punt staan, en vonden de Kwalikabouters opnieuw de tijd voor de soms kleine, maar erg belangrijke dingen in het leven.

EINDE

Vraag een eigen vlinder aan

Wil jij ook graag een bezoekje van een magische vlinder die jou je leven teruggeeft?
Daar hoef je geen kabouter voor te zijn! Je kan hier gemakkelijk en snel een eigen
vlinder aanvragen.

Vraag een eigen vlinder aan