Delen

Het groene randje aan onze gele vlinder

Bij ITZU gaan we allesbehalve licht over ‘duurzaam ondernemen’. Wij ondernemen namelijk toekomstgericht, en dat gaat hand in hand met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om ons steentje bij te dragen aan het welzijn van de toekomstige generaties, treffen we als organisatie concrete milieuvriendelijke en ecologische maatregelen. Wij zijn doeners. Ook op vlak van duurzaamheid. Bij ITZU is ondernemen per definitie duurzaam. Samen waken we over de balans tussen people, planet en profit. Elke dag opnieuw.

DUURZAAMHEID BINNEN ITZU: DE 3 P’S

People, planet, profit. Die drie bouwstenen vormen het wereldwijde fundament van duurzaam ondernemen. 

PEOPLE

ITZU is jouw partner in people business. In alles wat we doen, stellen we mensen centraal. Zowel jouw medewerkers als de onze. Onze baseline ‘It’s you we care about’ mag je dus heel breed opvatten. Om bedrijven sterker te maken, leggen we ons toe op de groei, de veiligheid en het welzijn van alle mensen die daaraan bijdragen, in al hun diversiteit. ‘Focussen op sterktes’ is daarbij niet enkel onze missie, maar ook onze passie.

PLANET

Bij ITZU is ‘duurzaam ondernemen’ geen modeterm. Wij ondernemen namelijk toekomstgericht, en dat gaat hand in hand met ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Om ons steentje bij te dragen aan het welzijn van de toekomstige generaties, treffen we als organisatie concrete milieuvriendelijke en ecologische maatregelen.

PROFIT

Operational excellence en entrepreneurship lopen als rode – of is het gele – draad doorheen de ITZU-groep. Wij zijn innovatoren die de lat hoger leggen. Onze klanten genieten van een magische mix van dynamiek, expertise en professionaliteit, met een voortdurend streven naar verbetering. Daarom staan we ook altijd open voor feedback van alle partijen waarmee we samenwerken.

SDG'S IN DE PRAKTIJK

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) vormen een verzameling van zeventien doelen. Door deze doelen waar te maken, help je als bedrijf van de wereld een betere plek te maken. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn afgesproken door de landen die deel uitmaken van de Verenigde Naties (VN), en hebben 2030 als horizon. ITZU slaat de hand aan de ploeg en helpt om deze doelen te bereiken. Op die manier helpen we maatschappelijke fenomenen zoals armoede, onderwijsachterstand en de klimaatcrisis bestrijden. Positief gesteld: we dragen ons steentje bij aan duurzame groei en ontwikkeling.

WELLBEING BIJ ITZU

ITZU wil dat haar werknemers dagelijks met plezier komen werken. Want werkgoesting zorgt voor persoonlijk geluk en tevredenheid. En daar plukken onze klanten op hun beurt de vruchten van: gelukkige werknemers staan garant voor gemotiveerde en kwaliteitsvolle ‘ontzorging’ van onze klanten

Een veilige, propere en gezonde werkomgeving

Binnen de ITZU-groep zorgt Itzu Cleaning voor het poetsen, ontsmetten en netjes opruimen van de lokalen. Onze kantoren en werkruimtes zijn altijd perfect in lijn met de hoogste veiligheids- en ergonomische normen. Bovendien zijn ze aangenaam en efficiënt ingericht. Met resultaat: de werkgoesting vaart er wel bij. Bovendien zorgt onze preventie-en veiligheidspartner Mensura dagelijks - samen met onze interne specialisten – voor de nodige opleidingen inzake ongevallenpreventie en veilige werkomgeving. Kortom, werken bij ITZU verloopt veilig, proper en gezond.

 

RUST ROEST … BEWEGEN IS EEN ZEGE(N)

Onder de vlag ‘Yellow Wings’ zetten de ITZU-vlinders hun sportiefste beentje voor. De specialisten van EnergyLab begeleiden meer dan 50 medewerkers in het lopen van een halve of volledige marathon. Een gezonde geest begint met een gezond lichaam. Gepast bewegen, de juiste voeding, gericht rusten en ontspannen: het zijn aspecten die we graag delen met onze medewerkers.

 

CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN VAN VOKA

‘Toekomstgericht ondernemen’ gaat bij ITZU hand in hand met milieuvriendelijke en ecologische maatregelen. Zo onderschrijven we al sinds 2017 het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Dat wil zeggen dat ITZU zich ertoe verbindt om:

 • duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid
 • doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de SDG’s van de Verenigde Naties
 • te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie
 • extern te communiceren over de uitgevoerde acties
 • continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving

ITZU ontvangt officiële VN-duurzaamheidscharter

Na het behalen van 3 opeenvolgende Voka Charters voor Duurzaam Ondernemen, mag ITZU nu net als 12 andere Limburgse bedrijven het United Nations certificaat ‘SDG Pioneer’ in ontvangst nemen van Unitar. 

Elke dag werken we aan een gezonde en duurzame toekomst door een steentje bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Dankzij de goede begeleiding van Voka Limburg zien we ons werk nu ook bekroond met het officiële VN-duurzaamheidscharter. Wat een boost om ons duurzaamheidspad ook de komende jaren te blijven bewandelen!

#itsyouwecareabout #duurzaamondernemen #sdg

GREEN DEAL ROND BIODIVERSITEIT

In het kader van de Europese Green Deal verkent ITZU de voordelen (op korte en lange termijn) van het investeren in biodiversiteit. Welke impact heeft biodiversiteit op ons bedrijf, onze werknemers, onze klanten, onze relaties met relevante stakeholders en ons bedrijfsimago? Door ruimte te geven aan levende organismen op onze bedrijventerreinen versterken we ons draagvlak. Deze acties zetten we in 2020 op het getouw:

 • Nieuwe insectenvriendelijke tuin site Genk (0,6 ha) aanleggen
 • Zo’n 6.500 planten en bomen aanplanten(met ecologisch irrigatiesysteem en natuurlijk onderhoud door schorslaag)
 • natuurlijkvriendelijk beheerplan uitwerken voor het tuinoppervlak van andere sites en kantoren (zonder gebruik van schadelijke pesticiden)
 • op regelmatige basis mogelijkheden ter verhoging biodiversiteit evalueren
 • jaarlijks het actieplan rond bedrijven en biodiversiteit doorlopen en vervolgens invoeren via www.bedrijvenenbiodiversiteit.be
 • minimaal jaarlijks deelnemen aan ‘lerend netwerk’-bijeenkomsten om onze inspanningen rond biodiversiteit te optimaliseren
 • natuurvriendelijke terreinen/initiatieven blijvend documenteren voor een makkelijkere evaluatie
 • piloot-biodiversiteitsprojecten ondersteunen om innovatie in biodiversiteit mee te faciliteren