Informatie voor assessment deelnemers

Mogelijk neem je binnenkort deel aan een assessment bij ons. Een assessment geeft inzicht in je kwaliteiten en ontwikkelpunten en kan diverse vormen hebben. De doelstelling kan ook verschillend zijn. Een paar voorbeelden: jouw geschiktheid voor een concrete functie, je groeimogelijkheden op termijn of passende loopbaankeuzes. Voor de opdrachtgever én voor jou moet van tevoren de doelstelling duidelijk geformuleerd zijn.

Diversiteit aan instrumenten
Afhankelijk van de context en doelstelling zetten we verschillende instrumenten in om tot een passend advies te komen. Soms beperken we ons tot digitale vragenlijsten en testen, gecombineerd met een persoonlijk interview. In andere gevallen neem je daarnaast ook deel aan relevante praktijksimulaties of rollenspellen. Sommige onderdelen kun je thuis doen, voor de rollenspellen en het interview kom je meestal naar ons kantoor. 

De stappen

Thuiswerk en op locatie

Thuiswerk
Je maakt o.a. vragenlijsten en tests die helpen meer te weten te komen over jouw wensen, kwaliteiten en valkuilen. Deze onderdelen kun je thuis of op een andere geschikte locatie maken op een tijd die jou het beste uitkomt. Het is belangrijk dat je bij het maken niet gestoord wordt. Plan ruim tijd in voor het maken ervan. Als je je moet haasten, omdat het invullen meer tijd in beslag neemt dan je dacht, kan dat er ertoe leiden dat je de testresultaten niet goed herkent. Je kunt de tests en vragenlijsten over meerdere dagen verspreid maken. Zeker voor de capaciteitentest geldt dat je je voldoende fit moet voelen, omdat deze test veel concentratie en scherpte van je vraagt. Maar ook de overige onderdelen kun je het beste maken op een moment dat je je ontspannen voelt. 

Alle digitale onderdelen maak je in een persoonlijk portfolio op ons online assessment portal. Daarin vind je de testen, vragenlijsten en uitgebreide informatie en oefenmateriaal voor een goede voorbereiding. Je ontvangt per mail een persoonlijke inlogcode die je toegang geeft tot jouw eigen portfolio vol informatie. Nadat je de vragenlijsten en tests hebt gemaakt, kun je de uitkomsten zelf al inzien.

In dit portfolio kun je jouw eigen ontwikkelvragen kwijt en relevante zaken als je cv of andere bestanden die jouw profiel kleur geven. Je testresultaten en de uiteindelijke rapportage komen ook in dit persoonlijke dossier. Ook is er plaats voor je eigen bevindingen m.b.t. het assessment. Je bepaalt zelf of de opdrachtgever (en anderen) toestemming krijgen jouw rapport met je eigen reactie in te zien.
 

Assessment & Development

Op locatie 
Bij ons op kantoor ontmoet je de consultant en staan de assessmentonderdelen op het programma zoals een of meerdere rollenspellen en een interview. We bellen of mailen je om af te spreken op welke dag en tijd deze onderdelen plaatsvinden. 

Rapport

Na jouw deelname aan het assessment wordt het rapport opgesteld. In het rapport worden je kwaliteiten en ontwikkelpunten beschreven, ingegaan op de vraagstelling en een ontwikkeladvies gegeven. Uiterlijk binnen 5 werkdagen ontvang je een mail met de link naar je persoonlijke portfolio en staat het rapport voor je klaar. Je wordt uitgenodigd om je reflectie te schrijven op het rapport. Daarna ontvang je de vraag of je het rapport wil delen met de opdrachtgever. Het kan zijn dat je het rapport niet wil delen. Dan ontvangen de consultant en de opdrachtgever hiervan bericht. Het rapport wordt 1 jaar in de portal bewaard. Uiteraard kun je het rapport zelf downloaden en bewaren.  

Ontwikkeling 

Een assessment is een mooie eerste stap om aan je ontwikkeling te gaan werken. Je ontvangt dan ook altijd een ontwikkeladvies. Soms wordt dit aangevuld met een ontwikkelgesprek. Hierin worden de uitkomsten van het assessment besproken en wordt stil gestaan bij de inrichting van het ontwikkeltraject. Vaak is dit een opstap naar het opstellen van een Leer- en ActiePlan. 

Veelgestelde vragen

 

Assessment & Development

Ontvang je graag de ITZU-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte