Gen Z-werknemers aantrekken (én behouden): van aandacht voor welzijn tot sterk milieubeleid

Om vandaag de aandacht te trekken (en vast te houden) van een nieuwe generatie werknemers, en meer specifiek Generatie Z (geboren tussen 1995 en 2004), zul je verschillende benaderingen moeten hanteren. Want onze jongste generaties verwachten meer van hun werkgevers dan enkel een stabiel salaris en de mogelijkheid om hybride te werken. Er moet ook een duidelijke visie met maatschappelijke impact aanwezig zijn. Enkele belangrijke factoren om als werkgever op te vallen zijn onder andere:

Financiële stabiliteit

Sinds de pandemie zijn de levensonderhoudskosten aanzienlijk gestegen. Voor 38% van Gen Z is het daarom de grootste zorg, gevolgd door klimaatverandering. 47% van hen heeft zelfs een tweede betaalde job, naast hun primaire baan. Zo blijkt uit een onderzoek van Deloitte.* Het is dus belangrijk om hun wereld en hun wensen en behoeften te analyseren om vervolgens het arbeidsvoorwaardelijk pakket daarop af te stemmen. 

Flexibiliteit next level

Hybride werken is een must voor Gen Z. Uit het onderzoek van Deloitte blijkt zelfs dat maar liefst 87% van baan zou veranderen als ze fulltime op kantoor verwacht worden.* Maar daar stopt het niet, want de flexibiliteitswensen reiken verder dan (gedeeltelijk) thuiswerk alleen. Gen Z verwacht van werkgevers ook dat er nagedacht wordt over flexibele extra’s zoals een vierdagenweek, flexibele uren en deeltijdse banen met dezelfde carrièremogelijkheden. 

Kim Vanhaeren, Talent Director bij ITZU: “Gen Z gaat heel concreet op zoek naar een werkomgeving die inspeelt op hun behoeften– ze vragen hier dan ook tijdens een eerste gesprek al naar. Zorg dat je antwoorden hebt op hun vragen en je eigen kader duidelijk neerzet. Het heeft geen zin om een dubbelzinnig verhaal te ‘verkopen’ waarmee je naderhand door de mand valt."

Purpose-driven organisatie

Gen Z heeft een sterk maatschappelijke focus en ligt oprecht wakker van klimaat, diversiteit, inclusie… Er is onder de jongste generaties een sterke trend om bewust te kiezen voor een werkgever en een baan die aansluit bij hun waarden, overtuigingen en ethiek. En die ook op een locatie dichter bij huis ligt, niet alleen voor een betere work-life balans, maar ook omdat ze de auto bewust willen inruilen voor een werkplek op fiets- of wandelafstand. 

Een baan komt voor hen bovendien niet op de eerste plaats, wat trouwens ook voor millennials geldt. En dat is een opmerkelijke evolutie ten opzichte van de voorgaande generaties waar werk een duidelijk statussymbool was en deel van de identiteit. 

Als werkgever is het essentieel om oprechte betrokkenheid te tonen bij maatschappelijke kwesties en sociale en duurzame statements te verankeren in de bedrijfsmissie. Maar hou het niet bij woorden alleen. Practice what you preach is de boodschap. Van een sterk milieubeleid tot initiatieven die het welzijn actief bevorderen, zet de theorie om in de praktijk.

Interactieve en innovatieve bedrijfscultuur

Meer snelle besluitvorming en doorgedreven autonomie, minder bureaucratie. Gen Z houdt van een minder complexe, transparante cultuur die openstaat voor nieuwe ideeën, initiatieven en verandering. Bedrijfsprocessen vereenvoudigen met behulp van innovatieve technologieën is een essentieel element, ook op vlak van werving en selectie: interactieve, visuele en gamified wervingsmethoden, virtuele rondleidingen, livestreams …

Gen Z wil ook graag betrokken worden in de besluitvorming én in de bedrijfscultuur. Kim Vanhaeren vertelt: “Het is heel belangrijk dat kandidaten vanaf het eerste moment kunnen voelen wat de cultuur is in het bedrijf. Initiatieven moeten dan ook al in een eerste gesprek naar boven komen. Leg uit wat je doet rond de verschillende topics en geef voorbeelden. Zorg dat het niet blijft bij loze woorden.”

Digitale bereikbaarheid en transparantie 

Gen Z is overal: van Instagram en TikTok tot LinkedIn. Zorg voor een zichtbare aanwezigheid op verschillende online platforms en formuleer er duidelijk je doelen, waarden en cultuur. Stem de tone of voice af naargelang het kanaal. Een LinkedIn-bericht ziet er uiteraard anders uit dan een TikTok-reel. Maar investeer ook in consequent conversation management op die kanalen: reageer eerlijk op vragen en opmerkingen die via sociale media komen, want zo creëer je de transparantie die Gen Z zo belangrijk vindt.

Constante leercultuur

Gen Z hecht veel waarde aan continu leren. Investeer daarom in een duidelijk opleidingsbeleid waarin aandacht is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Help hen om hun loopbaan in handen te nemen, stippel een carrièreplan uit, sleutel aan hun vaardigheden en kennis, faciliteer interne mobiliteit, bied zicht op groeimogelijkheden … implementeer ook een cultuur van constante feedback en erkenning, want de jongste generaties willen graag weten hoe ze presteren. En hou vooral de vinger aan de pols, want de interesses en doelen van Gen Z evolueren sneller dan bij de vorige generaties. Blijven inspelen op wat hen bezighoudt is essentieel om deze generatie te blijven prikkelen.

“Gen Z is nog meer dan andere generaties op zoek naar waardevolle opleidingen die hun soft skills aanscherpen. Duidelijkheid over het groeipad en de stappen die ze maken bespreek je dan ook op regelmatige basis met deze doelgroep”, besluit Kim.

Heb je hulp nodig om je werkgeverspijlen te richten op Gen Z? Neem contact op met onze experts.

 

*cijfers uit: 2023 Gen Z and Millennial Survey | Deloitte Belgium

 

Ontvang je graag de ITZU-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte