Subsidieadvies

Je medewerkers opleiden? Dat is een win-win, want voor tal van opleidingen heb je als organisatie recht op subsidies. Onze ITZU-adviseurs maken je graag wegwijs in het subsidie-aanbod van de overheid, zodat jouw bedrijf krijgt waar het recht op heeft.

Teamoverleg subsidieadvies

Kmo-portefeuille

Opleidingssubsidies

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel die jou als ondernemer een financiële tegemoetkoming geeft wanneer je opleiding of advies aankoopt bij een geregistreerde dienstverlener zoals ITZU Talent Solutions.

Sectorfondsmiddelen

Opleidingssubsidies

Sectorfondsen hebben o.a. als opdracht om vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen voor werknemers binnen een bepaalde sector. Zo geven deze fondsen bijvoorbeeld opleidingspremies voor betalende opleidingen.

Europese WSE-subsidies

Opleidingssubsidies

Europa WSE (Werk & Sociale Economie) subsidieert opleidingsprojecten van Vlaamse bedrijven uit alle sectoren, inclusief de socialprofitsector. 

Vlaams Opleidingsverlof (VOV) / Betaald Educatief Verlof (BEV)

Opleidingssubsidies

In tegenstelling tot de kmo-portefeuille die tussenkomt in de opleidingskost, vormen het Vlaams Opleidingsverlof en het Betaald Educatief Verlof een tussenkomst in de loonkost van de werknemers die een erkende arbeidsmarktgerichte opleiding volgen. 

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?