Leiderschapsontwikkeling: hoe pak je het aan en wat levert het op?

Heel wat organisaties evolueren naar een plattere en transparante structuur. Is het dan nog nuttig om te investeren in leiderschapsontwikkeling? Het antwoord luidt volmondig ‘ja’. Want nu de zelfstandigheid van teams toeneemt - ze organiseren hun werk almaar meer naar eigen goeddunken - groeit de nood aan mensen die deze verschillende eilandjes in de organisatie weten te verbinden. En dat vanuit een duidelijke visie en een welbepaald doel.

Aan wie laat je die belangrijke taak dan over? De een is een geboren leider, de ander moet een langere weg afleggen om in die rol te kruipen. Welk type je ook bent: elke leider moet zich blijven ontwikkelen om relevant te blijven. Want het landschap waarin je organisatie beweegt, blijft veranderen. Het wordt met de tijd complexer en onzekerder... Net daarom is investeren in leiderschapsontwikkeling zo interessant.
 

Wat is goed leiderschap?

Met inhoudelijke kennis alleen red je het niet altijd als leider. Een goede leider stelt zichzelf bij elke strategische beslissing een aantal vragen:

  • Wat wil ik met de organisatie bereiken?
  • Waarom wil ik dit doel bereiken?
  • Hoe bereik ik dit doel?
  • Met wie werk ik naar dit doel toe?
  • In welke omgeving voeren we onze plannen uit?

Als leider is het belangrijk om deze vragen naast elkaar te beantwoorden. Je mag niet in de verleiding komen om vooral rond één of een kleine subset van de vragen te werken. Om hierin te slagen, val je als leider best terug op authentiek leiderschap. Je zoekt voor jezelf een juiste balans door trouw te blijven aan je eigen waarden en principes. Vervolgens laat je je omringen door mensen die jouw natuurlijke sterktes aanvullen. Investeren in leiderschapsontwikkeling is dus ook investeren in de juiste mensen rondom je.
 

Wat levert investeren in leiderschapsontwikkeling op?

‘Leiderschapsontwikkeling’ klinkt bij de meeste managers als muziek in de oren. Toch blijkt de drempel om te investeren in leiderschap vaak (te) hoog. De grootste vraag ligt bij de return on investment. Want hoe meet je het effect van leiderschapsontwikkeling? Kijk je naar de prestaties van je bedrijf in termen van kosten en winst? Doe je navraag naar de toegenomen betrokkenheid van je medewerkers, omdat die leidt tot meer productiviteit?

Beide methodes bieden meestal nogal vage antwoorden. Je stelt de voordelen van leiderschapsontwikkeling beter vast aan de hand van een aantal duidelijke effecten bij de (nieuwe) leiders zelf:

Zelfvertrouwen
Door leiders samen te brengen, ontdekken ze dat ze bepaalde struikelblokken met elkaar delen. Wanneer ze beseffen dat ze er niet alleen voor staan, staan ze steviger in hun schoenen.

Uniformiteit
Sommige leiderschapsmethodes hebben het meeste effect wanneer je ze uniform doortrekt in de hele organisatie. Door te investeren in leiderschap zorg je voor kennisdeling en centraliseer je de best practices binnen de organisatie.

Gedragsverandering
Bepaalde leiders hebben geen nood aan nieuwe competenties, maar aan de moed en het gevoel van vrijheid om hun competenties toe te passen. Binnen het kader van leiderschapsontwikkeling zet je het licht op groen.

Waardering
Door te investeren in leiderschapsontwikkeling laat het management zien dat ze haar leiders waardeert. Bovendien toon je zo ook dat je belang hecht aan goed leiderschap.

Bedrijfscultuur
Tijdens een programma voor leiderschapsontwikkeling breng je belangrijke cultuurdragers en -trekkers samen. Een uitgelezen kans dus om de bedrijfscultuur op een duurzame manier te beïnvloeden.
 

Hoe investeren in leiderschap?

Vooraleer je gaat investeren in leiderschapsontwikkeling, moet je bepalen wie je laat deelnemen aan een leiderschapsprogramma. Al te vaak komt die ‘eer’ enkel toe aan medewerkers die het talent-label opgeplakt kregen. Degenen die op andere momenten ook al veel aandacht, waardering en kansen krijgen. Door dit soort van categorisering toe te passen, impliceer je dat andere medewerkers geen of onvoldoende sterktes hebben. En da’s allesbehalve motiverend werkt. Bovendien schuilt er een grotere return on investment bij mensen die al wat langer ‘onder de radar’ meedraaien. De plotse aandacht en waardering zullen zich vertalen in veel meer enthousiasme voor de aangeboden kansen.

Je hoeft leiderschapsontwikkeling met andere woorden niet te beperken tot de ‘high potentials’ in je bedrijf. Ook andere profielen komen in aanmerking:

  • leidinggevenden
  • management- of kaderfuncties
  • medewerkers die op termijn doorgroeien naar een leidinggevende functie
  • iedereen die wil bijleren over waarderend leidinggeven

Dankzij leiderschapsontwikkeling laat je een leider zich realiseren dat alles wat hij of zij zegt en doet andere mensen beïnvloedt. Door een leider aan te sporen om vanuit de eigen authenticiteit te handelen, kweekt hij of zij enkele noodzakelijke leiderschapscompetenties zoals emotionele intelligentie, charisma en het vermogen om ethisch verantwoorde beslissingen te nemen.

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?