Duurzaam ondernemen: een slimme investering?

Steeds meer bedrijven zien het als hun taak om zo duurzaam mogelijk om te gaan met hun middelen. Zowel bij kmo’s als multinationals zorgt dit voor een uitdagende evenwichtsoefening tussen economische, sociale en ecologische overwegingen. Een inspanning die zeker de moeite waard is. Want duurzaam ondernemen leidt niet alleen tot een betere reputatie, maar ook tot een hoger rendement, meer innovatie en een grotere betrokkenheid bij je medewerkers.

Duurzaam ondernemen is meer dan liefdadigheid. Het biedt bedrijven een kader om hun impact op mens, maatschappij en milieu te managen in een winstgedreven landschap. Bekijk het als een zoektocht naar de ideale combinatie van efficiënte bedrijfsvoering en een verhoogd maatschappelijk engagement.

 

INDIRECTE WINSTEN

Concreet betekent duurzaam ondernemen dat bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid vergroten door in te zetten op competentieontwikkeling, diversiteit te creëren en onderhouden, duurzaam aan te kopen, duurzame klantenrelaties uit te bouwen en maatschappelijke projecten te steunen. Een werk van lange adem, aangezien sommige aspecten van ondernemerschap er niet eenvoudig mee te rijmen vallen.

Toch blijft investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen een slimme zet. Zowelop het vlak vanmedewerkersmotivatie als risicobeheer en operationeel management. Bovendien timmer je dankzij duurzaam ondernemen vanzelf aan je positieve reputatie naar klanten en kandidaten toe, zonder dat er sprake moet zijn van ‘greenwashing’.

Alleen iets voor de grote spelers? Zeker niet, want ook kmo’s halen voordelen uit een MVO-strategie. Als kmo kan je bijvoorbeeld besparen door een lager energie- en waterverbruik, minder afvalproductie en hergebruik van productie-uitval. Lever je als kmo aan grote internationale groepen? Dan geniet je van een concurrentieel voordeel als je rekening houdt met de maatschappelijke, ecologische en ethische aspecten van je werkwijze.

 
DUURZAAM ONDERNEMEN: PROFIT MET AANDACHT VOOR PEOPLE EN PLANET

Door als MVO-bedrijf naar buiten te komen, verkondig je niet dat je geen winst wilt maken. Maar wel dat je dat doet aan bepaalde morele randvoorwaarden. Op die manier versterkt duurzaam ondernemen je positie tegenover financiers, aandeelhouders, afnemers en medewerkers. Het komt je reputatie ten goede dat je de mensen waarmee je een rechtstreekse economische band hebt goed behandelt.

Enkele gevolgen:

  • medewerkers zijn vaak gemotiveerder en productiever
  • klanten tonen zich loyaler en zelfs bereid om iets meer te betalen
  • investeerders krijgen meer vertrouwen in jouw bedrijf

Om je reputatie verder aan te sterken, hou je in je bedrijfsvoering ook rekening met de bekommernissen van secundaire belanghebbenden. Meer bepaald het milieu, de natuur en de samenleving. Hen beïnvloed je ook zonder die directe economische relatie met je organisatie.

 
MEER INNOVATIE, MINDER RISICO’S

Wanneer je als bedrijf rekening houdt met zowel primaire als secundaire belanghebbenden, ontwikkel je een antenne voor de noden en wensen van de samenleving. Een ideaal vertrekpunt om je producten of diensten dynamisch aan te passen aan een snel veranderende markt. Duurzaam ondernemen helpt je met andere woorden succesvolle en winstgevende innovaties ontwikkelen en implementeren.

Hoe perfect je antenne echter ook afgesteld is, over heel wat externe gebeurtenissen – met mogelijke negatieve impact op jouw bedrijf – heb je geen controle. Ook in zo’n gevallen loont het om al enige tijd met duurzaam ondernemen in de weer te zijn. Een bedrijf met een MVO-profiel kan namelijk veel sneller en beter reageren op zulke onverwachte events. Bovendien geniet je van veel meer vertrouwen als je erom bekend staat maatschappelijk verantwoord te ondernemen, met voortdurende aandacht voor het milieu en de volksgezondheid.

 

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de Itzu nieuwsbrief?