Info voor starters

Starterskit

Alvast succes gewenst met je nieuwe job! Hierbij enkele weetjes die onze samenwerking zal optimaliseren.

Vanaf heden start je te werken bij Itzu Jobs, je juridische werkgever. Je opdracht zal je vervullen bij het bedrijf dat op je contract vermeld staat.

Op je contract staan o.a. je eigen gegevens en de gegevens van het bedrijf waar je gaat werken. Verder staat vermeld onder welk paritair comité je werkt en hoeveel uren je per week zal moeten presteren. Bij een verschil tussen je uren op weekbasis en je uren op jaarbasis kan je recht hebben op recuperatie. Uiteraard wordt ook je bruto-uurloon vermeld. Wil je dit verrekenen naar een bruto- maandloon, dan pas je volgende regel toe:

(bruto – uurloon) x (aantal uren op weekbasis ) x 4.3333

Gelieve je contract wekelijks via e-signing te ondertekenen. Meer gedetailleerde informatie vind u over de ondertekening van elektronische arbeidsovereenkomsten op Interimsign.be.

Je loon zal wekelijks betaald worden via een overschrijving. Geef ons tijdig je rekeningnummer door! Op basis van je prestatiestaat ( die wij ontvangen van het bedrijf waarvoor je werkt) verwerken wij jouw loon. De betaling gebeurt als volgt : op het einde van de werkweek ontvangen  wij je gepresteerde uren die wij dan verwerken in het begin van de week die daarop volgt. Op het einde van die week geven wij de opdracht aan de bank om je loon te storten. Ten laatste in het begin van de week die daarop volgt zal je loon dan ook op je rekening staan. Voor alle volgende stortingen is dit dan met een interval van 7 dagen.

Je kan dit alles perfect opvolgen via de loonfiche die je zelf zal gaan beheren. Eénmalig wordt je een mail bezorgd via Basware; hier kan je klikken op een link die zij in deze mail aan jouw bezorgen. Je dient je te registeren hier; vervolgens kan je zelf je account beheren wat betreft jouw persoonlijke loonfiches. Op je loonfiche staat o.a. je bruto-salaris, eventuele premies, RSZ-afhouding, bedrijfsvoorheffing ( dit is je voorafbetaling van je belastingen ), je verplaatsingsonkosten, eventuele afhoudingen voor werkkledij ( waarborg die zal worden terugbetaald op het einde van je opdracht als je je werkkledij terug hebt ingeleverd )en tenslotte maaltijdcheques. Maaltijdcheques zijn elektronisch.

Eénmalig zal deze persoonlijke kaart met een begeleidende brief hoe jezelf te registeren worden afgeleverd bij ons op kantoor. Mocht je in het verleden reeds gewerkt hebben, en elektronische maaltijdcheques ontvangen hebben; dan wordt deze kaart overgenomen en zal dus automatisch maandelijks het afgesproken bedrag/ effectief gewerkte dag gestort worden op deze kaart. Opgelet ! Houd deze kaart dus ten allen tijde bij je om onnodige kosten voor het aanvragen van een nieuwe kaart te vermijden.

RSZ-bijdrage = 13,07 % op 108 % van je bruto-salaris
Bedrijfsvoorheffing= standaard 20 % ( deze kan individueel aangepast worden op aanvraag )

Ben je als bediende aan de slag, dan staat eveneens je vakantiegeld vermeld = 15.34 % van je brut-salaris; 8 % enkel vakantiegeld en 7.34 % dubbel vakantiegeld.

Je hebt recht op een eindejaarspremie indien je > 65dagen hebt gewerkt tussen 1 april en 31 maart. Deze wordt uitgekeerd door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Dit gebeurt automatisch indien je voldoet aan de voorwaarden tot uitbetaling. Voor meer informatie : www.fondsinterim.be

Ben je aan de slag als arbeider dan krijg je je vakantiegeld ( 15.34 % van het brutoloon ) één keer per jaar uitbetaald ( mei/juni volgend op het prestatiejaar ). Dit gebeurt automatisch via de Kas voor Jaarlijkse Vakantie : Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Elyzeese Veldenstraat 12- 1050 Elsene; aansluitingsnummer 1527774

Meer info : www.rjv.fgov.be/nl

Ben je ziek? Verwittig dan zo snel mogelijk, en voor aanvang van je start uur het bedrijf waar je werkt en Itzu Jobs ! Vermeld dan ook de vermoedelijke duur van je ziekte. Je doktersattest moet binnen de 48 u bij Itzu Jobs worden binnengebracht; anders ontvang je geen gewaarborgd loon. Je gewaarborgd loon wordt uitbetaald voor de duur van je contract ( = max. 1 week ). Ben je langer ziek dan de duur van je contract, dan moet je je ziekenfonds verwittigen.

Bij een arbeidsongeval, of een ongeval op de weg van en of naar het werk, dien je Itzu Jobs asap te verwittigen. De aangifte moet binnen de 24 uur opgemaakt worden door Itzu Jobs om in regel te zijn met de verzekering.

Wanneer je verlof wil nemen moet je daarvoor de toestemming vragen aan je directe verantwoordelijke. Bij goedkeuring dien je je verlof te melden aan Itzu Jobs.

We wensen je veel succes met je gloednieuwe uitdaging!

 

Bekijk hier ons arbeidsreglement.

Klik hier voor onze privacy policy

Ontvang je graag de ITZU-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte