Vergrijzing op de arbeidsmarkt: voorkom de negatieve impact op je bedrijf

De schaarste woedt hevig. En de komende jaren zal het tekort aan goede werkkrachten nog nijpender worden, want het aantal 55-plussers dat de arbeidsmarkt zal verlaten, blijft stijgen. Dat die zogenaamde Grexit geen ver-van-ons-bed-probleem is, tonen de cijfers aan: tegen 2028 wordt verwacht dat er in Vlaanderen bijna 400.000 ervaren werknemers vervangen moeten worden. In het dunner bevolkte Wallonië ligt dat aantal op 160.000. “Alarmerende berichten die vragen om een proactieve aanpak. En die moet vandaag ingezet worden”, aldus Toby Wauters, COO van ITZU Recruitment.

Vergrijzing = bedreiging
Dat de ‘Grexit’ op de arbeidsmarkt een negatief effect zal hebben op het voortbestaan van onze bedrijven staat als een paal boven water. “Vandaag zien we natuurlijk al dat ondernemingen lijden onder het feit dat de uitstroom groter is dan de instroom”, legt Toby Wauters uit. “Er staan te weinig nieuwkomers klaar om zoveel ervaring te vervangen. Daarnaast komen er ook nieuwe jobs bij, denk maar aan de digitale functies die als paddenstoelen uit de grond schieten. En waarvoor er andere competenties nodig zijn dan die we nu hebben. Bovendien zien we dat nijpende tekort niet alleen in de klassieke knelpuntsectoren zoals bouw en transport, maar echt overal.” 

De overheid onderneemt acties om de vele werklozen in de beroepsactieve leeftijd te activeren, maar er zal meer nodig zijn om 200.000 (knelpunt)vacatures in te vullen. Binnen ITZU Group wordt daarom al geruime tijd ingezet op creatieve rekruteringsoplossingen. “Vandaag volstaat het niet meer om bijvoorbeeld je medewerkers om te scholen. Daarom verlaten we platbewandelde paden en denken én ondernemen we out of the box”, zegt Toby Wauters. “Dat is nodig om de impact van die vergrijzende arbeidsmarkt in te dijken. Want als je hetzelfde blijft doen om een bepaald probleem aan te pakken, zal er niets veranderen.”

Grenzeloze arbeidsmarkt
Om knelpuntvacatures makkelijker in te vullen, rekruteert ITZU Foreign al verschillende jaren  over de grenzen heen. Vanuit de eigen wervingskantoren in Polen en samen met rekruteringspartners in onder andere Portugal, Spanje, Estland en Letland trekken ze profielen met de juiste knowhow aan. “We zorgen bij ITZU Foreign niet alleen voor extra instroom, we waken er persoonlijk ook over dat alles correct verloopt en begeleiden nieuwe werknemers bij elke stap: van administratie tot huisvesting”, vertelt Toby Wauters. “Zo hoeven bedrijven zich geen zorgen te maken over de administratieve rompslomp.”

Of die werknemers dan ook echt uit het juiste hout gesneden zijn? Daarop kan de COO van ITZU Foreign alleen maar positief antwoorden: “We zien inderdaad dat buitenlandse werknemers vaak over de juiste vaardigheden beschikken. Maar we merken daarnaast vooral een grote werkwilligheid op. Ze komen écht om te werken, wat natuurlijk ook met koopkracht te maken heeft. Die wordt voor hen hier veel groter dan in hun thuisland waar de loonsvoorwaarden een stuk lager liggen voor hetzelfde werk.”

Andere bril opzetten
Dat werkkrachten uit pakweg Polen of Bulgarije vandaag alleen maar in de schoonmaak-, bouw- of transportsector terechtkomen, is ondertussen al achterhaald volgens de COO van ITZU Foreign. “We zien ze ook succesvol instromen in andere sectoren, zoals de horeca. Dat heeft ook te maken met een verandering in mindset bij bedrijven, merken we. Er is stilaan meer bewustwording dat er een structureel probleem is, en men stelt zich bijgevolg meer en meer open om buitenlandse werknemers in dienst te nemen. Maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. Een andere bril is nodig, vooral op vlak van de befaamde functievereisten.

Bedrijven denken nog te veel in statische functieomschrijvingen. Dat moeten we stilaan laten varen en in de plaats sterker focussen op competenties en leerpotentieel. En afstappen van het ‘eeuwige’ struikelblok: de taal. Dat de huidige ploegbaas bijvoorbeeld het Engels niet voldoende beheerst, mag in de toekomst geen obstakel meer zijn om een buitenlandse werknemer met de juiste vaardigheden in dienst te nemen. Het is ook hier een kwestie van out of the box denken en bijvoorbeeld gebruik te maken van opleidingssubsidies om die ploegbaas een goede basis aan te leren, zodat die eerste communicatie vlot verloopt. Vervolgens kan dan bij de buitenlandse werknemer gewerkt worden aan de voertaal binnen het bedrijf. Zo vinden we elkaar stilaan een beetje meer, en alleen op die manier kan er een structurele schaarste opgelost worden.” 

The time is now
Over tien à vijftien jaar zal een pak ervaring de bedrijven verlaten. Dat lijkt nog ver-van-ons-bed, maar is het absoluut niet. Toby Wauters: “Nu is het moment om in te zetten op creatieve rekrutering, zodat de nieuwe instroom nog de kans krijgt om maximaal te leren van de uitstromende lichting werknemers. Die overlapping is noodzakelijk om de continuïteit in bedrijven te garanderen.”

ITZU Foreign staat bedrijven bij in dat proces. “We zorgen niet alleen voor instroom op een correcte en legale manier, we bieden ook persoonlijke ondersteuning op lange termijn. Bovendien organiseren we opleidingen, zorgen we voor huisvesting en begeleiden we zowel bedrijf als kandidaat in alle administratie die erbij hoort. Altijd vanuit een warme aanpak met oprechte aandacht voor de mens erachter.”

De (knelpunt)expertise in je bedrijf tijdig vervangen? ITZU Foreign ondersteunt je graag. Neem contact op: itzuforeign@itzu.eu
 

Ontvang je graag de ITZU-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte